΄Οροι και προϋποθέσεις αξιολόγησης Τμημάτων Νοσοκομείων & Κλινικών ως προς την καταλληλότητα ανάπτυξης Κέντρων μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με την χρήση του συστήματος MitraClip – κριτήρια ε