20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -Ο ιατρικός τουρισµός αντίδοτο στην κρίση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Θα µπορούσαν οι ευρωπαίοι πολίτες να δώσουν ψήφο εµπιστοσύνης στο σύστηµα υγείας της χώρας µας; «Ναι» απαντά η διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ Χριστίνα Παπανικολάου, επιµένοντας πως τα ελληνικά νοσοκοµεία – ή τουλάχιστον κάποια από αυτά – µπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για την ανάπτυξη του θεραπευτικού τουρισµού. Πρόκειται για µία µόνο από τις προτάσεις που αφήνουν πίσω «τη µιζέρια της κρίσης και τη µονοτονία της περιστολής των δαπανών».

1 Λέτε όχι στις συνδιοικήσεις;

Ανεπιφύλακτα ναι, εφόσον τεκµηριώνεται λειτουργικό και οικονοµικό όφελος.

2 η αναδιάρθρωση µε λίγα λόγια…

Συνενώσεις και λειτουργική αναδιάρθρωση εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο στόχων: καλύτερη διαχείριση των οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων, αποδοτικότερη λειτουργία του συστήµατος για τους ασθενείς.

3 Υπηρεσίες εστίασης στο Αττικόν για τα νοσοκοµείατης περιοχής. Το κέρδος;

Οικονοµίες κλίµακας, διασφάλιση καλύτερης ποιότητας.

4 Υπάρχει το προσωπικόγια να καλύψει τις ανάγκες;

Οσο προσωπικό χρειαστεί µπορεί να µετακινηθεί και από άλλα νοσοκοµεία της περιοχής.

5 Προτείνετε ένα κοινό «πλυντήριο» για όλα τα νοσοκοµεία του Πειραιά.

Προτείνουµε την οµαδοποίηση και ενοποίηση όλων των υπηρεσιών αυτού του τύπου για τα νοσοκοµεία ευθύνης µας στη βάση οικονοµοτεχνικής µελέτης που ολοκληρώνεται σύντοµα.

6 Οι υπηρεσίες εστίασης και καθαριότητας κοστίζουνακριβά στο ΕΣΥ;

Κοστίζουν χωρίς τα αναµενόµενα αποτελέσµατα σε επίπεδο ποιότητας.

7 Μια τόσο απλή τακτική συγκράτησης δαπανών γιατί δεν υλοποιήθηκε ποτέ;

Για τους ίδιους λόγους που δεν πραγµατοποιήθηκαν σοβαρές πολιτικές για τη συγκράτηση της φαρµακευτικής δαπάνης, για την αποτελεσµατική χρήση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙΤ), για τις προµήθειες… και έχουν οδηγήσει το σύστηµα στο σηµερινό µοντέλο στρεβλής ανάπτυξης.

8 Οι νοσοκοµειακοί γιατροίαπείλησαν ότι θα βάλουν «φρένο» στις συγχωνεύσεις.Αντιµετωπίζετε αντιδράσεις;

∆εν αισθάνοµαι τις όποιες αντιδράσεις ως απειλή όταν είναι τεκµηριωµένες και δεν βασίζονται στο δόγµα της «αντίδρασης για την αντίδραση». Ακόµη και εάν δεν βρισκόµασταν στη σηµερινή τραγική κατάσταση, µε ή χωρίς τρόικα, το ΕΣΥ θα έπρεπε να έχει αλλάξει!

9 Εχετε ζητήσει τη συµβουλήτους για την αναδιάρθρωσητης 2ης ΥΠΕ;

Οι προτάσεις µας είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της 2ης ΥΠΕ: ζητάµε τεκµηριωµένη κριτική, έντιµη προσέγγισ η,θετική συµβολή απ’ όλους τους επαγγελµατίες υγείας και όχι µόνο από τους γιατρούς.

10 Θεραπευτικός τουρισµός:φιλόδοξο εγχείρηµα.

Ο ιατρικός τουρισµός µπορεί ν’ αποτελέσει µια µικρή αναπτυξιακή «ανάσα» στη βαθιά δηµοσιονοµική κρίση της χώρας και µια διέξοδο για την οικονοµική αυτοτροφοδότηση του δηµόσιου υγειονοµικού συστήµατος.

11 Πιστεύετε ότι είναι εφικτόή θα µείνει στα χαρτιά;

Εχουµε όλες τις προϋποθέσεις και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα για να πετύχουµε, ν’ αφήσουµε για λίγο πίσω τη «µιζέρια» της κρίσης και τη µονοτονία της περιστολής των δαπανών.

12 Γιατί ένας ευρωπαίοςπολίτης θα επιλέξει ένα ελληνικό νοσοκοµείο;

Για να συντοµεύσουν τον χρόνο αναµονής για µια χειρουργική επέµβαση, µε σχετικά χαµηλό κόστος για τον ασφαλιστικό τους φορέα, µέσα σ’ ένα φιλικό και φιλόξενο περιβάλλον, όχι βεβαίως σε όλα τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ. Ας αξιοποιήσουµε όµως επιτέλους τις επενδύσεις που διαθέτουµε σε υποδοµές, σε τεχνολογία, σε δεξιότητες και επιστηµονικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού µας!

13 ∆ιαγνωστικά πακέταστα νησιά του Αιγαίου για τους τουρίστες. Υπάρχουν οι υποδοµές;

Βεβαίως, στα µεγάλα Κέντρα Υγείας των νησιών µε κατάλληλη ενίσχυση σε προσωπικό. 14 Οι συνενώσεις και µεταφορέςκλινικών συνεπάγονται και µετακινήσειςγιατρών και νοσηλευτών;

Ναι, µέσα σταόρια της ίδιας ΥΠΕήγειτονικών Υγειονοµικών Περιφερειών. Η χρόνια στασιµότητα έως «νεκρική ακαµψία» έχουν στοιχίσει ακριβά στο ΕΣΥ.

15 Τα κενά της περιφέρειαςπώς θα καλυφθούν;

Εκτός από τα κίνητρα πρέπει να θεσπιστούν και αντικίνητρα στην εγκατάσταση γενικών και ειδικών γιατρών στα υπερκορεσµένα αστικά κέντρα και στις δοµές υγείαςγύρω από αυτά.

16 «Συγχωνεύσεις» όµως επίκεινται και στα διαγνωστικάτµήµατα.

Η λειτουργική αναδιάρθρωση αφορά και τον εργαστηριακό τοµέα: µε αυστηρούς κανόνες στη διασπορά της ΒΙΤ, µε κοινή χρήση υπερεξειδικευµένων τεχνολογιών και µε καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού.

17 Το Νοσοκοµείο Αγία Βαρβάρα µε ποιο νοσοκοµείοθα συγχωνευτεί;

Προτείνουµε να συνδιοικείται µε το Γ.Ν. Νίκαιας και ν’ αλλάξει λειτουργικό χαρακτήρα.

18 Αντιστέκεστε στην πρόταση να µπει «λουκέτο» στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία.

∆εν τίθεται τέτοιο θέµα: Η αποασυλοποίηση των ψυχιατρικών νοσοκοµείων είναι δροµολογηµένη εδώ και χρόνια, χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. και έχει δηµιουργήσει εκατοντάδες εξωνοσοκοµειακές δοµές µέσω του προγράµµατος «Ψυχαργώς». Απαιτείται όµως ανασυγκρότηση του όλου συστήµατος, αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του και ενίσχυση των ψυχιατρικών κλινικών στα γενικά νοσοκοµεία.

19 Ανατολική Αττική:
Εντοπίζετε κενά στις υγειονοµικές ανάγκες του πληθυσµού;

Η ανάγκη έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια µε τη ραγδαία ανάπτυξη της περιοχής.

20 Μπορεί το δηµόσιο ταµείο να χρηµατοδοτήσειτη δηµιουργία ενός νέου νοσοκοµείου;

Μπορούν να αξιοποιηθούν υποδοµές που ήδη υπάρχουν και να µεταφερθούν κλινικές ή και ολόκληρο νοσοκοµείο από το αθηναϊκό κέντρο. ∆εν χρειαζόµαστε επιπλέον νοσοκοµεία, αλλά χωροταξική και λειτουργική αναδιάταξη µε κατάλληλη ανακατανοµή οικονοµικών πόρων.