Ακριβές οι εφηµερίες και αδιέξοδο στα νοσοκοµεία της περιφέρειας

ΑΚΡΙΒΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ το νέο σύστηµα εφηµεριών στο ΕΣΥ ενώ, όπως υποστηρίζουν οι γιατροί, προκαλεί τεράστια αδιέξοδα στα νοσοκοµεία της περιφέρειας, δεδοµένου ότι οι γιατροί δεν επαρκούν για τις εφηµερίες του µήνα! Το υπουργείο Υγείας κρατά στάση αναµονής ώσπου να συλλέξει τα οικονοµικά δεδοµένα και να ενηµερωθεί για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τους διοικητές, όπως άλλωστε προβλέπεται από σχετική εγκύκλιο.

Το ζήτηµα των εφηµεριών ήταν πρώτο στην ατζέντα των συζητήσεων κατά τη χτεσινή συνάντηση της Οµοσπονδίας Νοσοκοµειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) µε τον υφυπουργό Υγείας κ. Μιχάλη Τιµοσίδη.

Τα προβλήµατα του Νοσοκοµείου της Ρόδου είναι ενδεικτικά της κατάστασης, όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΟΝΓΕ κ. Δηµήτρης Βαρνάβας, όπου τα κονδύλια για εφηµερίες επαρκούν έως τις 20 Οκτωβρίου.

Το αλαλούµ ωστόσο που έχει προκληθεί µε το νέο σύστηµα εφηµεριών δεν σταµατά εδώ. «Στις µικρές κλινικές της περιφέρειας οι εφηµερίες δεν επαρκούν για να βγουν τα προγράµµατα ενώ ακόµη και στις µεγάλες κλινικές παρατηρείται συµφόρηση εφηµερευόντων τα Σαββατοκύριακα και ελλείψεις τις καθηµερινές» προσθέτει ο κ. Βαρνάβας. Μάλιστα, όπως ανέφεραν οι γιατροί στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, εάν ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσλήψεων 2.000 νέων γιατρών, τότε το κονδύλι των εφηµεριών θα εκτιναχθεί στα ύψη. Και αυτό γιατί το νέο σύστηµα προβλέπει ένα «πακέτο» εφηµεριών ανά γιατρό, χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ανάγκες των νοσοκοµείων που µπορεί να είναι περισσότερες ή λιγότερες. Σηµειώνεται πως η εκτελεστική γραµµατεία της ΟΕΝΓΕ αποφάσισε να καλέσει τους γιατρούς να διαµορφώσουν για τον Οκτώβριο πρόγραµµα εφηµεριών µε το παλαιό σύστηµα.