Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 700 γιατρούς που θα στελεχώσουν τα ΚΕΠΑ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Φορέα (www.efka.gov.gr), στη θεματική ενότητα Διαγωνισμοί : (α) ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων με φθίνουσα σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα και (β) ο Πίνακας Αποκλειομένων, Κατά των πινάκων, οι αιτούντες έχουν προθεσμία…

Περισσότερα Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 700 γιατρούς που θα στελεχώσουν τα ΚΕΠΑ