Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα Νοσοκομεία και ΚΥ που υπάγονται στη Γ΄ Ζώνη

p>Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ (κλικ εδώ) τα Νοσοκομεία και ΚΥ που υπάγονται στη Γ΄ Ζώνη.