Είναι συντάξιμος ο χρόνος κατά τον οποίο Ιατροί του Ε.Σ.Υ. έχουν παραμείνει στην υπηρεσία μετά το 67ο έτος της ηλικίας;

Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει ως συντάξιμο τον χρόνο κατά τον οποίο Ιατροί του Ε.Σ.Υ. έχουν παραμείνει στην υπηρεσία μετά το 67ο έτος της ηλικίας. Για το λόγο αυτό αναζητήσαμε εγκύκλιο του ίδιου του ΕΦΚΑ, στην οποία καταλήγει στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα!

Συγκεκριμένα η 127571/30-12-2022 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ (κλικ εδώ), αφού αναλύει τη σχετική νομοθεσία, καταλήγει:

«Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία ιατρών του ΕΣΥ μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας κατ’ εφαρμογή είτε του άρθρου 90 του ν. 4745/2020, όπως ισχύει, είτε του άρθρου 31 του ν.4865/2021 και εφόσον τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα συνέχισαν να ασκούν νομίμως τα καθήκοντα τους και κατέβαλλαν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, μπορεί να θεωρηθεί συντάξιμος».

Ας πάψουν λοιπόν διάφοροι άσχετοι ή κακοπροαίρετοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ να ταλαιπωρούν γιατρούς που προσέφεραν υπηρεσίες στο ΕΣΥ για τέσσερεις δεκαετίες και τώρα προσδοκούν να λάβουν τη σύνταξή τους.