ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ- σχετικά με την καταβολή εφημεριών Δ΄ τριμήνου

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα εκταμιευτούν στους λογαριασμούς των Νοσοκομείων τα κονδύλια που προορίζονται για την καταβολή των εφημεριών στους γιατρούς και των εξαιρεσίμων στους εργαζόμενους.

Η παραπάνω ενημέρωση προέκυψε από την επικοινωνία του υπογράφοντος με τις Οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και το ΓΛΚ.

Μετά την εκταμίευση θα είναι δυνατή η καταβολή εντός του Δεκεμβρίου των εφημεριών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, ενώ οι εφημερίες που θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο θα αποζημιωθούν τον Ιανουάριο του 2017.

class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>Συναδελφικά


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>Δημήτρης Βαρνάβας