Επιµένουν οι γιατροί: Θα ανατρέψουµε τον νόµο

ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΝ καισήµερα την απεργία τουςοι γιατροί του ΙΚΑ, ενώ στη χθεσινήσυνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) αποφασίστηκε συνέχιση έως σήµερα της κατάληψης του υπουργείου Υγείας. Στον χώρο αυτό θασυνεδριάσουν για να καθορίσουν τηνπεραιτέρω στάση τους.

Οι συνδικαλιστές του ιατρικού χώρου δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν µε σκληρή στάση, υποστηρίζοντας ότι θα ανατρέψουν τον νόµο στην πράξη – και θέτουν σειρά προϋποθέσεων για να επιστρέψουν στον διάλογο µε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Σηµειώνεται πως υπάρχει µία σειρά θεµάτων που δεν έχουν διευκρινιστεί µε το νοµοσχέδιο Λοβέρδου – µε κυριότερο το θέµα της πληρωµής των γιατρών που θα µετάσχουν στον ενιαίο σύστηµα πρωτοβάθµιας περίθαλψης.

Εν τω µεταξύ, συνεχίστηκε και χθες η επίθεση της κυβέρνησης προς τη Ν.∆., την οποία κατηγόρησε για διγλωσσία στην υπόθεση της Υγείας. Παράλληλα, αισιοδοξία για σταδιακή οµαλοποίηση της κατάστασης εκφράζει το υπουργείο Υγείας – σηµειώνοντας πάντως ότι ορισµένες από τις προϋποθέσεις που θέτουν οι συνδικαλιστές του ιατρικού χώρου, όπως κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ για τα νοσοκοµεία, είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν αφού περιλαµβάνονται στο Μνηµόνιο. Σύµφωνα µε στοιχεία τουυπουργείου Υγείας, πάνω από 40% των γιατρών του ΟΑΕΕ έχουν ήδη κλείσει ραντεβού σε ασφαλισµένους του ΙΚΑ.

Κανονικά λειτουργούν όλα τα φαρµακεία, στα οποία χθες παρουσιάστηκε µεγάλη κίνηση.