Ερώτηση Τ. Κουράκη για το Νοσοκομείο Β΄ ΙΚΑ

p>Το Β΄ Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης, γνωστό και ως «Νοσοκομείο Παναγία», αποτελεί το μοναδικό νοσοκομείο του ΙΚΑ στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με καταγγελίες του σωματείου των εργαζομένων υπολειτουργεί με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, αλλά και εξοπλισμού. Στο διάστημα των τελευταίων δέκα ετών μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των έντεκα απασχολουμένων Ιατρών Αναισθησιολόγων, καθώς το νοσοκομείο έχει καταλήξει να απασχολεί μόλις τέσσερις, δύο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δύο συμβασιούχους έργου, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Σημειώνουμε πως οι συμβάσεις έργου δεν δίνουν τη δυνατότητα εφημεριών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους ασθενείς, να καθίσταται προβληματική η λειτουργία των χειρουργείων και μάλιστα σε ένα νοσοκομείο που συμμετέχει στις γενικές εφημερίες της πόλης. Συνεπεία όλων αυτών, το τελευταίο διάστημα, και παρά την αύξηση του αριθμού των χειρουργικών τραπεζιών, από τρία σε τέσσερα οι λίστες αναμονής αυξάνονται, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να περιμένουν για να χειρουργηθούν έως και 1,5 μήνα.

Όπως καταγγέλλεται μετά το 2003 δεν έχει γίνει στο νοσοκομείο καμία πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να υπηρετούν με συμβάσεις έργου και άλλες ιατρικές ειδικότητες σε κρίσιμες κλινικές και εργαστήρια, όπως νεφρολογικό, μικροβιολογικό, ογκολογικό και χημειοθεραπευτικό τμήμα. Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και ο «γηρασμένος» μηχανολογικός εξοπλισμός, όπως π.χ. ο αξονικός τομογράφος, ο οποίος πολλές φορές είναι εκτός λειτουργίας.

Επειδή το νοσοκομείο Παναγία με τη συνεχή απαξίωσή του αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας

Επειδή η όλη κατάσταση εκθέτει το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Ποια μέτρα θα λάβει ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα των συμβασιούχων έργου ιατρών αναισθησιολόγων στο Νοσοκομείο Παναγία;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο για τη στελέχωση με ιατρούς μόνιμης, ή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των κλινικών;

3. Ποια μέτρα θα λάβει για τη χρηματοδότηση της συντήρησης και της ανανέωσης του ιατρικού – μηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ