Φάρµακο για τις σπατάλες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΊΩΡΓΟΣ Χρ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Με στόχο την περαιτέρω περικοπή των δαπανών για τα φάρµακα κατά 1 δισ. ευρώ και την επανάληψη της περσινής περικοπής κατά 1 ακόµη δισ., η κυβέρνηση βάζει φουλ τις µηχανές για την πλήρη εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλο το φάσµα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Οπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, η κυβέρνηση θα επιταχύνει όλες τις διαδικασίες προκειµένου η ηλεκτρονική συνταγογράφη- ση ναεφαρµοστ εί παντού από την 1η Ιανουαρίου του 2012, ώστε να σταµατήσουν οι σπατάλες στα φάρµακα και παράλληλα να σταµατήσει αν λειτουργεί το βρώµικο κύκλωµα που λυµαίνεται επί χρόνια τον χώρο της υγείας, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει µε τεράστια ποσά τόσο το δηµόσιο έλλειµµα όσο και τα Ταµεία. Κυβερνητική πηγή δήλωσε σχετικά ότι «η απόφαση για την πλήρη επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι ειληµµένη και θα προχωρήσουµε παρά τις αντιδράσεις των κυκλωµάτων, που περιµένουµε ότι θα δηµιουργήσουν προσκόµµατα».

Οπως έγινε γνωστό,στη διάρκεια της υπό τον Πρωθυπουργό σύσκεψης εξετάστηκαν όλα τα νοµικά ζητήµατα που αφορούν τονδιαγωνισµό για την ανάθεση του έργου, το οποίο η κυβέρνηση γιαπροφανείς λόγους επιθυµεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά υφίσταται, όπως επισηµάνθηκε, θέµα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ενωση. ∆εν αποκλείεται, αν τελικά εκτιµηθεί ότι η ανάθεση εξελίσσεται σε χρονοβόρα διαδικασία, να ακολουθηθεί το µοντέλο των αναθέσεων που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Σηµίτη για τα έργα των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Οµάδα νοµικών από τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας θα εξετάσει το όλο ζήτηµα και θα υποβάλει προτάσεις στην κυβέρνηση για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει προκειµένου το έργο να είναι έτοιµο να λειτουργήσει στις αρχές του 2012.

 ΣΕ ΤΡΊΑ ΣΤΑΔΊΑ.

 Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης χωρίζεται σε τρία στάδια:

n Ανάπτυξη λογισµικού καιπιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος –το πρόγραµµα εφαρµόζεται ήδη στον ΟΑΕΕ µε θεαµατικάαποτελέσµατα, όπως επισήµανε και ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος είχεεπισκεφθεί τον οργανισµό πριναπό τις γιορτές και είχε ανακοινώσει ενθουσιασµένος από το πόσο αποτελεσµατικά λειτουργεί τοσύστηµα. n Επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα ασφαλιστικά ταµεία και, αν όλα εξελιχθούν οµαλά και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, δεν αποκλείεται από την 1η Μαΐου 2011 να έχουν ενταχθεί στο σύστηµα µια σειρά από Ταµεία, αλλά η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι θα ενταχθεί πρώτο το ΙΚΑ και κατόπιν ο ΟΠΑ∆ και ο ΟΓΑ. n Πλήρης εφαρµογή του συστήµατος από το 2012 µε ένταξη σε αυτό των νοσοκοµείων, των ιδιωτικών κλινικών, των ιδιωτικών γιατρών και των αγροτικών ιατρείων, συµπεριλαµβανοµένων και των παραϊατρικών εξετάσεων και των διαγνωστικών κέντρων.