Για τη δυνατότητα των φαρμακοποιών ν΄ αλλάζουν τις συνταγές φαρμάκων

div style=”text-align: justify; text-indent: 36pt”>Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του απέναντι στην δημοσιευθείσα, απαράδεκτη πρόθεση εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, να εκχωρήσει το δικαίωμα αντικατάστασης φαρμάκων που συναγογραφούνται από ιατρούς, σε πρόσωπα που δεν έχουν την ιατρική ιδιότητα.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3418/2005 ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αντικατάσταση της υγείας του ανθρώπου. Στην έννοια δε της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται ρητώς κατά νόμο και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, σέβεται και εκτιμά ως άμεσους συνεργάτες όλους του υγειονομικούς επιστήμονες και όλους τους εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας. Διακηρύσσει όμως ότι ο ορισμός και η συνταγογράφηση των φαρμάκων που πρέπει να λαμβάνει κάθε ασθενής αποτελεί αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα, η οποία δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε κανέναν άλλο.
Η ενδεχόμενη αντικατάσταση από μη γιατρούς, των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που συνταγογραφούνται από ιατρούς, ενέχει μείζονες κινδύνους για την ασφαλή και ιατρικώς υπεύθυνη θεραπεία των ασθενών, εμπίπτει στις διατάξεις περί αντιποίησης της ιατρικής ιδιότητος και επισύρει τις αυστηρότατες συνέπειες του Νόμου σε περιπτώσεις ανεπιθύμητων συμβάντων ή ανεπαρκών θεραπευτικών αποτελεσμάτων.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου καλεί δημοσίως τον Υπουργό Υγείας να επανορθώσει, ανακαλώντας την ατυχή πρόθεσή του, η οποία προκάλεσε σοβαρή και αναίτια αναστάτωση στην κοινή γνώμη και το ιατρικό σώμα.
Τα σοβαρά προβλήματα Υγείας και περίθαλψης των πολιτών δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για πειραματισμούς επικοινωνιακού χαρακτήρα.
                                   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
Π. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ                                                                  Γ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ