Η. ΛΑΜΠΙΡΗΣ: Το «Αττικόν» υπολειτουργεί ενώ θα µπορούσε να είναι ευρωπαϊκό πρότυπο

Από τα ορθοπεδικά χειρουργεία στην έδρα του Πανεπιστηµίου Πατρών ως καθηγητής και από τη Βουλή διοικητής στο «χειρότερο νοσοκοµείο της χώρας» όπως το χαρακτηρίζει. Με τη δήλωσή του ο Ηλίας Λαµπρίρης δηµιούργησε πολλά ερωτηµατικά σχετικά µε το νοσοκοµείο που θα µπορούσε να αποτελεί ευρωπαϊκό πρότυπο και αντ΄ αυτού υπολειτουργεί.

1 Πόσα χρόνια λειτουργεί το νοσοκοµείο;

Ξεκίνησε το 2003 και από τότε µέχρι σήµερα έχει αλλάξει πέντε διοικήσεις. Τα σηµερινό Διοικητικό Συµβούλιο συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Ιούνιο.

 2 Πόσες κλίνες διαθέτει, πόσες λειτουργούν;

Το 2003 είχε ενεργές 350 από τις 740 κλίνες που διαθέτει και 8 χρόνια µετά λειτουργούν οι 563.

3 Υπολειτουργεί δηλαδή…

Είναι ανεπτυγµένο το 73% του συνολικού αριθµού κλινών και 5 χειρουργικές αίθουσες από τις 14 του συνόλου, δηλαδή περίπου το 30%.

4 Εφηµερίες εκτελεί κανονικά;

Εφηµερεύει κάθε τρίτη ηµέρα 14.30-23.00.

5 Υπάρχουν «αγκάθια» που δεν επιτρέπουν την εύρυθµηλειτουργία;

Ασφαλώς. Δεν υπήρξε ορθολογισµένη ανάπτυξη του νοσοκοµείου, µε αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί µεγάλες ανισότητες σε χωροταξικό επίπεδο αλλά και σε στελεχικό δυναµικό.

Αυτό δηµιουργεί προβλήµατα και εσωτερικές αντιπαλότητες.

6 Τα µείζονα προβλήµατα;

Δεν υπάρχουν κοιτώνες για τους εφηµερεύοντες. Δεν υπάρχει χώρος στάθµευσης για τους επισκέπτες. Δεν είναι σαφής ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει το νοσοκοµείο όταν εµπλέκονται δύο υπουργεία, Παιδείας – Υγείας.

7 Τι ανάγκες έχει σε προσωπικό;

Σε ιατρικό προσωπικό είναι ελάχιστες. Υπάρχουν όµως µεγάλες ανάγκες σε νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

8 Πώς θα αναπτύξετε το νοσοκοµείο;

Βλέπουµε την ανάπτυξη του νοσοκοµείου σε δύο στάδια. Για το πρώτο µας λείπουν 130-140 νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό και για το δεύτερο που αφορά πλήρη ανάπτυξη 40-60 επιπλέον.

9 Ποιες κλινικές δεν λειτουργούν;

Δεν λειτουργεί η ουρολογική, η νευροχειρουργική, η µονάδα µεταµόσχευσης µυελού των οστών, η µονάδα παίδων, η παιδονευροχειρουργική και µια σειρά από κλινικές που υπολειτουργούν.

10 Εχει πλήξει η κρίση την υγεία;

Τα νοσοκοµεία αδυνατούν να πληρώσουν τους προµηθευτές µε τις γνωστές συνέπειες. Η προσέλευση ασθενών στα νοσοκοµεία αυξάνεται. Οι προσλήψεις ήταν και είναι επί σειρά ετών περιορισµένες.

11 Επαρκούν τα τρέχοντα κονδύλια για την απρόσκοπτηλειτουργία του νοσοκοµείου;

Αν και έχει περιοριστεί η σπατάλη εξακολουθεί να υπάρχει. Κάθε προσπάθεια περιστολής δηµιουργεί αντίπαλα στρατόπεδα προς τη διοίκηση. Οπως για παράδειγµα βηµατοδότες, οστικά µοσχεύµατα, φάρµακα, αιµοστατικά, λαπαροσκοπικά φίλτρα, ορθοπεδικά υλικά, τα οποία έχουν ελαττωθεί πολύ ως προς το κόστος.

12 Πώς θα το ξεπεράσετε;

Αν τα Ταµεία µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους µε την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήµατος που ευελπιστούµε µέχρι τον Δεκέµβριο του 2010 να τεθεί σε πλήρη εφαρµογή παράλληλα µε το διπλογραφικό σύστηµα θα υπάρξει ισορροπία στα έξοδα και οι δαπάνες θα ελαττωθούν ακόµη περισσότερο.

13 Ποια είναι τα πιο συχνά παράπονα που δέχεστε;

Υπάρχουν αρκετά παράπονα και αρκετές ευχαριστίες. Οι µεγάλες καθυστερήσεις κυρίως στα χειρουργικά περιστατικά και αρκετές φορές θέµατα που αφορούν συµπεριφορές.

14 Υπάρχουν διαχειριστικά προβλήµατα;

Τα περισσότερα έχουν σχέση µε τη µηχανοργάνωση και µε την εξόφληση τιµολογίων. Ουσιαστικά είναι ένα νέο νοσοκοµείο στο οποίο υπάρχουν ακόµα «παιδικές ασθένειες».

15 Σε ποιες ειδικότητες υπάρχει ιδιαίτερη έλλειψη;

Στις ειδικότητες που έχω ήδη αναφέρει και κυρίως στη διεκπεραίωση των χειρουργικών περιστατικών. Μεγάλες ελλείψεις επίσης υπάρχουν σε αρκετά εργαστήρια.

16 Ράντζα βγάζετε;

Ράντζα δεν υπάρχουν.

Εκείνο που συµβαίνει είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν κοιτώνες για τους εφηµερεύοντες ιατρούς, αναγκαστικά χρησιµοποιούνται νοσηλευτικές µονάδες που σήµερα δεν λειτουργούν.

17 Ακουσα από έµπειρο νοσηλευτήότι «λειώνουµε στη δουλειά»…

Το νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό πολλές φορές ξεπερνά τον εαυτό του για να µπορέσει να αντεπεξέλθει.

18 Τι ενέργειες έχετε κάνει το τελευταίο εξάµηνο για να βελτιώσετε την κατάσταση;

Εχουµε υποβάλει αναλυτικό σχέδιο ανάπτυξης. Ολοκληρώνεται το πληροφοριακό σύστηµα.

Εχουµε ελέγξει µερικώς τις δαπάνες και ιδιαίτερα όπου υπάρχει σπατάλη. Προχωρούν οι διαδικασίες για τους κοιτώνες των εφηµερευόντων και του χώρου στάθµευσης. Προχωρεί η διαδικασία για την απόκτηση λιθοτρίπτη. Είµαστε σε επικοινωνία µε τον πρόεδρο του Αττικόν Μετρό για την επέκταση στάσης του Μετρό στο νοσοκοµείο. Στους τέσσερις αυτούς µήνες προκηρύξαµε περίπου 100 διαγωνισµούς για υλικά εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν εξωσυµβατικά.

19 Τι χρειάζεται για να λειτουργήσεισωστά το νοσοκοµείο;

Η λειτουργία ενός νοσοκοµείου πρέπει να στηρίζεται σε αρχές και κανόνες για να είναι ανταγωνιστικό π.χ. µε ένα ευρωπαϊκών προδιαγραφών Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο.

Είχα την τύχη να εργαστώ επί σειρά ετών στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο των Βρυξελλών και είµαι υποχρεωµένος να κάνω συγκρίσεις, για αυτό και επιµένω σε κάποια πράγµατα.

20 Πότε θα υλοποιηθούν αυτά;

Ο δρόµος είναι µακρύς και δύσβατος. Η προσπάθεια της διοίκησης, των επιστηµονικών οργάνων του νοσοκοµείου, της ΔΥΠΕ και του υπουργείου Υγείας είναι να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι.