ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – «Και σε τριπλάσια τιµή τα αντίγραφα φαρµάκων»!

ΣΕ ΔΊΠΛΑΣΊΑ, ακόµη και σε τριπλάσια,τιµή πωλούνται από τις φαρµακαποθήκες τα αντίγραφα πρωτότυπων φαρµάκων, σύµφωνα µε καταγγελία βουλευτώντου ΠΑΣΟΚ.

Οι Ηλίας Θεοδωρίδης, Παύλος Στασινός, Ηλίας Μόσιαλος, Θόδωρος Παραστρατίδης και ΦραγκίσκοςΠαρασύρης κατέθεσαν σχετική ερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο σηµειώνοντας, µεταξύ άλλων, ότι ενδεικτικά το τρίµηνο Σεπτεµβρίου- Νοεµβρίου του 2010, σε σύνολο 53 βασικών δραστικών ουσιών, η διαφορά πουκατεγράφη από τον συνεταιρισµό των φαρµακαποθηκών ανάµεσα στιςδύο κατηγορίες φαρµάκων (πρωτότυπα και αντίγραφα – γενόσηµα) ήτανπερίπου 18 εκατοµµύρια ευρώ.

«Αν αυτό υπολογιστεί σε ετήσια βάση, τότε το κόστος που προκύπτει για το κράτος ξεπερνά τα 70 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς η απώλεια να σταµατά εδώ, καθώς πρέπει να προστεθεί σ’ αυτά άλλο περίπου ισόποσοποσό που υπολογίζεται ότιπροέρχεται από τις αντίστοιχες πωλήσεις των ιδιωτικών φαρµακαποθηκών», επισηµαίνουν οι πέντε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Η κατάθεση τηςερώτησής τους έρχεταιµία µόλις µέρα µετά την ψήφιση από τηνΟλοµέλειατηςΒουλής του πολυνοµοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, µε το οποίο προβλέπεται το «άνοιγµα» τουεπαγγέλµατος των φαρµακοποιών, καθώς καιτην εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του ΙΚΑ από τους γιατρούς του ΟΠΑ∆ και του ΟΑΕΕ.

ΕΠΊΒΑΡΥΝΣΗ. Οι ερωτώντες κυβερνητικοί βουλευτές υποστηρίζουν ότι «προκαλείται υπέρογκη και προκλητική επιβάρυνση για τα δηµόσια ταµεία και το κράτος µε αφορµή την επιλογή των υπερκοστολογηµένων και συνεπώς πολύ ακριβότερων γενόσηµων σκευασµάτων» και καλούν τον υπουργό Υγείας να ενηµερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για τα µέτρα που προτίθεται να πάρει ώστε νααντιµετωπίσει το συγκεκριµένο φαινόµενο.