Κλείνουν τα σκουριασµένα νοσοκοµεία

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Στη µαύρη λίστα του υπουργείου Υγείας µπαίνουν τα απαρχαιωµένα νοσοκοµεία και τα µικρά νοσηλευτικά ιδρύµατα, σύµφωνα µε το σχέδιο συγχωνεύσεων, καθώς κρίνονται επικίνδυνα αφού οι υποδοµές τους δεν επαρκούν για την παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, δροµολογούνται ακόµη και συγχωνεύσεις µονάδων εντός των νοσοκοµείων, µε τις κλινικές να καταργούνται.

Οπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση για την αναδιάταξη των µονάδων υγείας, οι συγχωνεύσεις θα γίνουν µε πέντε βασικούς άξονες: ένας διοικητής θα µπορεί να διοικεί περισσότερα του ενός νοσοκοµεία, ενώ προγραµµατίζονται και κοινές διοικήσεις νοσηλευτικών ιδρυµάτων µε στόχο την εξοικονόµηση πόρων. Επιπλέον, δροµολογούνται συγχωνεύσεις µονάδων στο εσωτερικό των νοσοκοµείων, συνεργασίες νοσηλευτικών ιδρυµάτων (µε ανταλλαγή µονάδων και προσωπικού) αλλά και µετατροπές µικρών νοσοκοµείων σε εξειδικευµένες µονάδες.

Ο κ. Λοβέρδος ξεκαθάρισε ότι οι σαρωτικές αλλαγές θα αρχίσουν από την Αττική, επισηµαίνοντας πως µόνο στην πρωτεύουσα λειτουργούν 22 νοσοκοµεία µε τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας να αποτελεί τον δρόµο µε τη µεγαλύτερη κυκλοφοριακή συµφόρηση.

Συνολικά, όπως υπογράµµισε ο καθηγητής Λυκούργος Λιαρόπουλος, συντονιστής της Οµάδας Εργασίας για τις επικείµενες συγχωνεύσεις, στη χώρα µας λειτουργούν 158 νοσοκοµεία (ΕΣΥ, πανεπιστηµιακά και στρατιωτικά), εκ των οποίων τα περισσότερα αξιολογούνται ως «σκουριασµένα». «Λειτουργούν νοσοκοµεία που χτίστηκαν πριν από 100 χρόνια. Ακόµη όµως και τα νεώτερα είναι στην πλειονότητά τους άνω των 40 ετών, µε αποτέλεσµα η παλαιότητά τους να µας κοστίζει πανάκριβα. Παράλληλα έχουµε πολλά µικρά νοσηλευτικά ιδρύµατα, τα οποία είναι επικίνδυνα, δεδοµένου πως δεν είναι κατάλληλα να προσφέρουν σωστές υπηρεσίες υγείας», πρόσθεσε ο κ. Λιαρόπουλος, καταδεικνύοντας τις… τρύπες του ΕΣΥ.

 Ο «αρχιτέκτονας» των συγχωνεύσεων έκανε λόγο ακόµη και για συνενώσεις τµηµάτων µε στόχο την κατάργηση των κλινικών. Βάσει του σχεδιασµού αυτού, τα νοσοκοµεία θα δοµούνται γύρω από τρεις τοµείς – κορµούς: παθολογικό, χειρουργικό και εργαστηριακό. Με τον τρόπο αυτό, όπως διευκρίνισε ο κ. Λιαρόπουλος, θα λυθούν και τα προβλήµατα εφηµεριών που προκύπτουν από τις υποστελεχωµένες κλινικές. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί και στη δηµιουργία εξειδικευµένων υποδοµών, ανάλογα µε τις αιτίες νοσηρότητας του πληθυσµού ανά περιοχή. Στόχος είναι η εξάλειψη της εσωτερικής µετανάστευσης ασθενών, από περιφερειακά σε κεντρικά νοσοκοµεία της χώρας.