«Κούρεµα» στις κλινικές του ΕΣΥ

Από 450 που είναι σήµερα, θα µείνουν 350 µε τις συγχωνεύσεις νοσοκοµείων και τµηµάτων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙ∆Η

"Κούρεµα" στις κλινικές των νοσοκοµείων της χώρας ετοιµάζει το υπουργείο Υγείας, ενόψει των συγχωνεύσεων που αναµένεται να ανακοινωθούν την 1 1η Ιουλίου. Είναι ενδεικτικό ότι µόνο στην Αττική λειτουργούν 450 κλινικές σε µόλις 26 νοσοκοµεία, µε αποτέλεσµα να υπάρχει πρόβληµα στη στελέχωσή τους παρά τον πληθωρισµό των γιατρών!

«Το ενδιαφέρον για εµάς είναι οι συνενώσεις κλινικών και τµηµάτων.

Η πολυδιάσπαση στα νοσηλευτικά ιδρύµατα έχει ως συνέπεια να εµφανίζονται τεχνητές ελλείψεις στο ιατρικό προσωπικό», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος στο πλαίσιοτου διαλόγου για την αναδιάταξη του ΕΣΥ.

Αρα,όπωςο ίδιοςτόνισε, «η συνένωση δυνάµεων είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει χθες», προσθέτοντας πως σε πολλά νοσοκοµεία λειτουργούν πέντε κλινικές µε µόνο έναν γιατρό.

Ενδεικτικό της άναρχης ίδρυσης κλινικών είναι το γεγονός πως σε διάστηµα 12 ετών, τα τµήµατα των δηµόσιων νοσοκοµείων διπλασιάστηκαν, χωρίς να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες του πληθυσµού.

Για να αποδείξει πως το ΕΣΥ «ξεχειλίζει» από κλινικές, ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Υγείας Νίκος Πολύζος έφερε ως παράδειγµα τις πληρότητες ίδιων κλινικών (π.χ. Α’ Παθολογική Κλινική και Β’ Παθολογική Κλινική) που λειτουργούν σε ένα από τα τρία παιδιατρικά νοσοκοµεία της Αττικής.

Ετσι, στα δύο παιδοχειρουργικά τµήµατα παρουσιάζουν πληρότητα 51% και 38% αντίστοιχα, στις ορθοπεδικές κλινικές 39% και 48%, ενώ στις οφθαλµολογικές κλινικές η κάλυψη δεν ξεπερνά το 27%.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πολύζος υπογράµµισε πως είναι ανάγκη να µπει «νυστέρι» στις κλινικές της Αττικής: από 450 να φτάσουν στις 350.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής «Σοφών» της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος πρότεινε τη δηµιουργία «οδικού χάρτη» µε χρονοδιάγραµµα 5ετίας και τη συναίνεση όλων «µε τη λογική του εφικτού και της µη απότοµης αναστάτωσης». ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. Ο ίδιος πρόσθεσε πως τα δεδοµένα δείχνουν ότι τα µικρά νοσοκοµεία δεν είναι αποδοτικά. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγµα το Σπηλιοπούλειο, το οποίο – όπως είπε – θα έπρεπε να αλλάξει ρόλο αποτελώντας εξειδικευµένη µονάδα για τη φροντίδα ασθενών τελευταίου σταδίου ή για την αποκατάσταση ασθενών που έχουν υποστεί εγκεφαλικό.

Επιπλέον, αναφερόµενος στο Νοσοκοµείο Αγία Βαρβάρα τόνισε ότι «δεν πρέπει να κλείσει, αλλά ούτε και να αποδυναµωθεί όταν ο άξονας της Βασιλίσσης Σοφίας – µε τα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύµατα – δεν αλλάζει». Αντίθετα, πρέπει να δοθεί έµφαση στα… δυνατά του σηµεία, όπως το εργαστηριακό τµήµα, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, το οποίο όµως λειτουργεί µόλις στο 25% των δυνατοτήτων του.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ, ο συντονιστής της επιστηµονικής οµάδας για τις συγχωνεύσεις κ. Λυκούργος Λιαρόπουλος παρουσίασε την πρότασή του για την Αττική, που περιλαµβάνει εννέα βασικούς «κύκλους» νοσοκοµείων µε κοινές διοικήσεις και υπηρεσίες (π.χ. κοινές διοικητές υπηρεσίες, σχεδιασµό και προµήθειες).

Επιπλέον, κάθε «κύκλος» θα περιλαµβάνει ένα µεγάλο νοσοκοµείο «αρχηγό», το οποίο θα ασκεί διοίκηση και στα υπόλοιπα όµορα νοσοκοµεία.

Αντίστοιχα, ο καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος αναφέρθηκε σε µία εναλλακτική πρόταση που έχει ως στόχο να «ελαφρυνθούν» τα κεντρικά νοσοκοµεία και αντίστοιχα να ανασυγκροτηθούν τα περιφερειακά, τα οποία δεν είναι αποδοτικά.

Η αποποµπή έφερε την πρώτη συνδιοίκηση

Την πρώτη συνδιοίκηση νοσοκοµείων του ΕΣΥ έφερε η αποποµπή της διοικήτριας και του υποδιοικητή του Νοσοκοµείου Αλεξάνδρα. Το πόρισµα της Ε∆Ε επιρρίπτει ευθύνες στη διοικήτρια και στον υποδιοικητή του νοσοκοµείου, ενώ εισηγείται πειθαρχική δίωξηγια τον διοικητικό διευθυντή, την προϊσταµένη νοσηλευτικής και έναν διοικητικό υπάλληλο.

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε πως τη διοίκηση του νοσοκοµείου αναλαµβάνει ο διοικητής του έτερου δηµόσιου µαιευτηρίου της Αττικής Ελενα Βενιζέλου.

Ωστόσο και σύµφωνα µε τον κ. Λοβέρδο, το πόρισµα δεν αναφέρεται σετυχόν ευθύνες γιατρών. «Για µαςτο θέµα δεν έχει λήξει», πρόσθεσε, αναγγέλλοντας την έναρξη νέας Ε∆Ε, ώστε να αποκαλυφθούν όλοι οι υπαίτιοι για τις «προσχηµατικές ελλείψεις υλικών».

Επιπλέον καιαναφερόµενος στη συγκράτησηδαπανών, ο υπουργός υπογράµµισε ότι, αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι εξαιτίας της προσπάθειας υπονόµευσης, «η επόµενη λύση θα είναι οδυνηρή και δεν θα αφοράεξορθολογισµό του συστήµατος αλλά αδυναµία πληρωµής τουλάχιστον του 40% τωννοσοκοµείων της χώρας».