Λοβέρδος: Μετά δύο μήνες η διευθέτηση των Νοσοκομείων στη Γ΄ζώνη

div style=”text-indent: 36pt”>
Ο υπουργός Υγείας απαντώντας χτες στη Βουλή σχετικά με την ένταξη νοσοκομείων στη Γ΄ Ζώνη ανέφερε:
"μέσα το επόμενο δίμηνο θα κλείσουμε και κάθε εκκρεμότητα που υπάρχει σε ό,τι αφορά τις πρόσθετες εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ. Εδώ ο αστερίσκος μου δεν σχετίζεται με την ολοκλήρωση αυτής της ενέργειας, αλλά με τη μεσολάβηση της υπογραφής μιας απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών που αφορά στα νοσοκομεία της λεγόμενης «τρίτης ζώνης», όπου και αυτή η τροπολογία θα εξαλείψει κάθε τελευταία δυσκολία που έχουμε στο θέμα αυτό".
Συνεπώς όσοι ανέμεναν ότι 6 μήνες μετά το ατόπημά του θα επέφερε στοιχειδώς κάποια διόρθωση πρέπει να περιμένουν άλλους 2 μήνες.
Δεδομένης της φερεγγυότητας του κ. Λοβέρδου, ούτε κι αυτό είναι σίγουρο.

Προσέξτε ένα ακόμη απόσπασμα από τα λεχθέντα εκ μέρους του κ. Λοβέρδου στη Βουλή:
"Για το 2011 προλέγω ότι πέραν ακραίων-ακραιοτάτων περιπτώσεων θα είμαστε αρνητικοί σε όλα τα αιτήματα για πρόσληψη νέων γιατρών. Θα είμαστε θετικοί στον καλύτερο καταμερισμό τους και η συνένωση των κλινικών μέσα στα νοσοκομεία αυτό το σκοπό έχει".