Να γίνει η µεταµόσχευση προσιτή θεραπεία για όλους τους πολίτες που την έχουν ανάγκη

Συνέντευξη: Μάρθα Καϊτανίδη

Πρόεδρος Του Εθνικού όργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Η λίστα «αγωνίας» των ασθενών, οι οποίοι περιµένουν ένα µόσχευµα που θα τους δώσει πίσω τη ζωή, ολοένα και µακραίνει. Tην ίδια ώρα, η Ελλάδα επιµένει να κατέχει την τελευταία θέση σε ό,τι αφορά την προσφορά οργάνων, σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων κ. Γιάννης Βλαχογιάννης έχει θέσει ως στόχο να γίνει η µεταµόσχευση προσιτή θεραπεία για όλους τους πολίτες της χώρας που την έχουν ανάγκη.

1 Πόσοι ασθενείς περιµένουν στη λίστα αναµονής;
Συνολικά 1.156.

2 Για πόσο;
Για νεφρό 5 χρόνια. Για άλλα όργανα, 1-2 χρόνια.

3 Είναι περισσότεροι;
Ναι, αν λάβει κανείς υπόψη ότι σε µέθοδο υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας βρίσκονται περισσότεροι από 10.000 νεφροπαθείς.

4 Πόσοι είναι οι δηλωµένοι δωρητές στη χώρα µας;
97.000.

5 Οι δυνητικοί δότες που δηλώνονται;
Ποικίλλει από έτος σε έτος. Το 2008 π.χ. δηλώθηκαν 274 και το 2009 181.

6 Το παράδειγµα του Ολιβερ Ζάµιτ φάνηκε να επηρεάζει τους πολίτες.
Η δηµοσιότητα της τραγικής ιστορίας του αδικοχαµένου νέου και της ηρωικής απόφασης του πατέρα να δώσει ζωή σε άλλους, συγκίνησε τους έλληνες πολίτες αλλά και την ιατρική κοινότητα. Αυτό εκφράστηκε µε την αύξηση των δηλωθέντων δυνητικών δοτών (274) και τη µείωση των ποσοστών αρνήσεων των συγγενών στη δωρεά οργάνων.

7 Πώς θα επιτευχθεί η µαζική ευαισθητοποίηση;
Είναι δύσκολο εγχείρηµα. Οφείλουν όλοι οι θεσµικοί, κοινωνικοί και διοικητικοί φορείς που έχουν κεντρικό συντονιστικό ρόλο, να αγκαλιάσουν την ιδέα της δωρεάς και να στηρίξουν το έργο του ΕΟΜ. Η προσπάθεια ξεκινάει από χώρους εκπαίδευσης για να καλλιεργηθεί κουλτούρα αλτρουισµού και συνεχίζουµε µε ειδικές επαγγελµατικές οµάδες που µπορούν να επηρεάσουν τη δωρεά.

8 1.598 µεταµοσχεύσεις σε µία δεκαετία. Πώς το χαρακτηρίζετε;
∆εν πρέπει να υπολογίζεται µόνο ο αριθµός αλλά και η ποιότητα.

9 Και µόλις 75 µεταµοσχεύσεις καρδιάς…
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έχει πραγµατοποιήσει λίγες σχετικά µεταµοσχεύσεις, µε τον υψηλότερο όµως χρόνο επιβίωσης µοσχευµάτων και κατά συνέπεια ασθενών.

10 Στο εξωτερικό πόσες πραγµατοποιούνται;
Το 2009 στην Ελλάδα οι µεταµοσχεύσεις καρδιάς, πνευµόνων έφτασαν το 0,7 ανά εκατοµµύριο πληθυσµού ενώ σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία το 5,9.

11 Πόσα µοσχεύµατα χάνονται ετησίως;
Αν υποθέσουµε ότι οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί αξιοποιούν το σύνολο των δυνητικών δοτών και ότι ο αριθµός τους στις εντατικές εκεί και στη χώρα µας είναι ο ίδιος, τότε µε διαθεσιµότητα 30 δότες ανά εκατοµµύριο πληθυσµού υπάρχουν και στις δικές µας µονάδες εντατικής θεραπείας πάνω από 300 δυνητικοί δότες τον χρόνο. ∆εδοµένου ότι αξιοποιούνται µόνο 80 δότες ετησίως, µένουν τουλάχιστον 220 δότες τον χρόνο αναξιοποίητοι.

12 Οι λόγοι;
Οι επαγγελµατίες υγείας που λαµβάνουν µέρος στη µεταµοσχευτική διαδικασία είναι αριθµητικά ένα απειροελάχιστο τµήµα του συνόλου του συστήµατος υγείας. Η µεγάλη πλειονότητα, δυστυχώς και πολλές διοικήσεις νοσοκοµείων, θεωρούν ότι αυτή «η ιατρική» δεν τους αφορά.

13 Οι παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν στις εντατικές;
Στελέχωση, εκπαίδευση, υλικοτεχνική υποδοµή και αποζηµίωση του χρόνου εργασίας. Η δωρεά είναι ένα θέµα πολύ ειδικό και λεπτό και απαιτεί εξειδίκευση και εµπειρία. Γι’ αυτό εφαρµόστηκε παγκοσµίως ο θεσµός του Τοπικού Συντονιστή. Οι γιατροί να πειστούν και να κάνουν τα τεστ του εγκεφαλικού θανάτου.

14 Η προσέγγιση των συγγενών ποια πρέπει να είναι;
Να γίνεται στον σωστό χρόνο. Το πρώτο στάδιο είναι οι συγγενείς να πειστούν για τον θάνατο και να µην τον συσχετίσουν µε τη δωρεά. Μόνο όταν πειστούν για το τέλος της ζωής θα µπορέσουν να βρουν απάντηση για τη διαχείριση της σορού.

15 Υπάρχει έλλειµµα συντονιστών;
Ναι. Οπου ο ΕΟΜ κατάφερε να ορίσει και να εκπαιδεύσει τοπικούς συντονιστές παρατηρήθηκε αύξηση της δωρεάς. Η Πολιτεία οφείλει να προσλάβει και να εκπαιδεύσει περισσότερους.

16 Γιατί έκλεισε το Μεταµοσχευτικό Κέντρο Ηπατος στο Λαϊκό;
Η προσωρινή άδεια λειτουργίας έληξε το 2009. Η νέα διεύθυνση της χειρουργικής κλινικής δεν υπέβαλε αίτηµα ανανέωσής της, δεδοµένης της απουσίας βασικών προϋποθέσεων, όπως η υλικοτεχνική υποδοµή και η στελέχωση ενός κέντρου µε ικανό αριθµό εξειδικευµένων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.

17 Θα ιδρυθεί νέο στην Αθήνα;
Στο σχέδιο ανάπτυξης των µεταµοσχεύσεων της χώρας προτείνεται η δηµιουργία, σε τριτοβάθµιο νοσοκοµείο της Αττικής, σύγχρονου µεταµοσχευτικού κέντρου ήπατος. Ως προς τον χρόνο, ισχύει το «σπεύδε βραδέως».

18 Τα τελευταία έξι χρόνια εισαγάγαµε 333 µοσχεύµατα µυελού των οστών…
Ενα τέτοιο µόσχευµα κοστίζει στα Ταµεία περίπου 20.000 ευρώ, το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 6 εκατοµµύρια ευρώ.

19 Μονάδες µεταµόσχευσης στο ΕΣΥ ή ένα ενιαίο κέντρο µεταµοσχεύσεων;
Οι µονάδες µεταµόσχευσης ευρίσκονται µέσα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας ή σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου µε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Το ερώτηµα που µένει να απαντηθεί είναι πώς αναβαθµίζει κανείς τα υπάρχοντα κέντρα ώστε αυτά να καταστούν µονάδες δραστήριες και θελκτικές.

20 Είστε δωρητής;
Από το 1990.