Site icon www.ygeianet.gr

Νοσοκοµείο παρασκευής γευµάτων

Επαναστατικές
προτάσεις για την αναδιάρθρωση των νοσοκοµείων του Πειραιά και του Αιγαίου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Πέμπτη 19 Μαΐου 2011
Αναδιάρθρωση των νοσοκοµείων του Πειραιά και του Αιγαίου προτείνει η αρµόδια
Υγειονοµική Περιφέρεια µε προτάσεις που προκαλούν αίσθηση. Οι ειδικοί
εισηγούνται µεταξύ άλλων το Αττικόν να γίνει το βασικό… µαγειρείο και κέντρο
διανοµής για όλους τους ασθενείς των νοσοκοµείων της περιοχής µε στόχο να µπει
φρένο στις προµήθειες, ενώ στο µικροσκόπιο µπαίνει ακόµη και το πλύσιµο των
σεντονιών. Το τελικό σχέδιο της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Πειραιά και
Αιγαίου, που υπογράφει η διοικήτρια Χριστίνα Παπανικολάου και βρίσκεται ήδη στα
χέρια της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, περιλαµβάνει (εκτός από τη διαχείριση
κλινών και νοσοκοµείων) στοχευµένες προτάσεις για την ενοποίηση υπηρεσιών και
την κοινή χρήση εξιδεικευµένης τεχνολογίας έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι δαπάνες.

Στην πολυσέλιδη έκθεση αναφέρεται ότι µπορεί να γίνει εξοικονόµηση ακόµη
και από τις υπηρεσίες εστίασης.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Αττικού
υπάρχει η δυνατότητα προετοιµασίας 10.000 γευµάτων ηµερησίως. Αρκεί να
δηµιουργηθεί ένα δίκτυο διανοµής για τα υπόλοιπα νοσοκοµεία, µειώνοντας
παράλληλα και το υψηλό κόστος που προκύπτει από τις σαλαµοποιηµένες προµήθειες.

Το Αττικόν όµως θα µπορούσε να πλένει και όλα τα σεντόνια των
νοσοκοµείων του Πειραιά, υπό την προϋπόθεση να δηµιουργηθεί ένα αντίστοιχο
δίκτυο συλλογής και διανοµής. Μάλιστα, τα στελέχη της Περιφέρειας σηµειώνουν ότι
τα γερµανικά νοσοκοµεία έχουν κάνει ένα βήµα παραπέρα, πουλώντας τέτοιες
υπηρεσίες και σε ξενοδοχεία!

Εκρηξη των δαπανών όµως έχει προκληθεί και
από την σπατάλη στη βιοϊατρική τεχνολογία. Γι’ αυτό και συστήνεται η δηµιουργία
εργαστηρίων αναφοράς σε συγκεκριµένα νοσοκοµεία για την εκτέλεση
υπερεξειδικευµένων εξετάσεων (π.χ. µοριακές ή πυρηνικές εξετάσεις), στα οποία θα
απευθύνονται οι λοιπές υγειονοµικές µονάδες της περιοχής.

Στο µεταξύ,
ρόλο αλλάζει το Νοσοκοµείο Αγία Βαρβάρα, καθώς, όπως λένε στελέχη της 2ης ΥΠΕ,
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα κατασπατάλησης οικονοµικών και ανθρώπινων
πόρων. ∆ιαθέτει 105 κλίνες, έχει πληρότητα µόλις 39% και απασχολεί 105
νοσηλευτές και περίπου 100 ιατρούς.

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν τρία
σενάρια για την αξιοποίηση του ιστορικού Νοσοκοµείου Λοιµωδών: τη µετατροπή του
σε πρότυπο διαγνωστικό κέντρο ή τη διατήρηση των κλινικών βραχείας νοσηλείας
(one day clinic) όπως είναι η µονάδα αιµοκάθαρσης µε την παράλληλη ανάπτυξη
αντίστοιχης µονάδας χηµειοθεραπείας αλλά και κλινική µικρής διάρκειας φιλοξενίας
έτσι ώστε να αποσυµφορηθεί το Ογκολογικό Νοσοκοµείο Μεταξά. Εναλλακτικά, το
Νοσοκοµείο Αγία Βαρβάρα θα µπορούσε να µετατραπεί σε µονάδα αποκατάστασης
χρονίως πασχόντων. Το πλεονάζον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του
σχεδιάζεται να ανακατανεµηθεί καλύπτοντας τις ανάγκες της 2ης ΥΠΕ, ενώ
διοικητικά θα συγχωνευτεί είτε µε το Νοσοκοµείο Νίκαιας είτε µε το Αττικόν.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ηγεσία της 2ης ΥΠΕ δεν ακολουθεί τον γενικό
κανόνα συνδιοίκησης νοσοκοµείων (δηλαδή, ένας διοικητής για περισσότερα του ενός
νοσοκοµεία), καθώς η χωροταξική κατανοµή δεν το επιτρέπει. Αντίθετα κρίνει ως
αναγκαία την αναδιάταξη τµηµάτων και κλινικών που προϋποθέτει συνενώσεις και
µεταφορές, αφού παρατηρείται αναντιστοιχία µε τις πραγµατικές ανάγκες του
πληθυσµού.

Οπως ενδεικτικά αναφέρεται στη σχετική πρόταση, η 2η ΥΠΕ έχει
ανάγκη από περισσότερα κρεβάτια εντατικής θεραπείας ενώ στο κόκκινο λειτουργούν
οι πνευµονολογικές του Νοσοκοµείου Νίκαιας και του Αττικού. Για τα ψυχιατρικά
νοσοκοµεία, το τελικό σχέδιο της 2ης ΥΠΕ δεν καταλήγει σε λουκέτα. Προτείνεται η
µείωση κλινών στη γενικότερη προσπάθεια αποσυλοποίησης των ψυχιατρείων ∆αφνί και
∆ροµοκαΐτειο καθώς και η δηµιουργία εξειδικευµένων τµηµάτων.

Φρένο στις προµήθειες µε κοινό δίκτυο και
χρήση εξειδικευµένης τεχνολογίας

Διασυνοριακή φροντίδα των Ευρωπαίων
στα νησιά

 ΑΔΕΙΟΣ από νοσοκοµεία είναι ο χάρτηςτης Ανατολικής Αττικής: λειτουργεί
µόνο το Ασκληπιείο Βούλας, το οποίο ωστόσο δεν µπορεί να καλύψει τιςανάγκες του
πληθυσµού.

Αυτός είναι και ο λόγος που προτείνεται η δηµιουργία
τουλάχιστον ενός γενικού νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική. Οπως υπογράµµιζαν
πηγές στα «ΝΕΑ», η πρόταση αυτή θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε τη µεταφοράκλινικών
από το Κέντρο της Αθήνας.

Στο µεταξύ, προβλέπεται
καιδηµιουργίαµηχανισµώναυτοχρηµατοδότησης τωννοσοκοµείων στοΑιγαίο µε έµφαση
στον ιατρικό τουρισµό.

Μάλιστα η 2η ΥΠΕ συµµετέχει σε σχετικό ευρωπαϊκό
πρόγραµµα (Hospital network for care across borders),όπου εξετάζεταισε πιλοτικό
επίπεδο η διασυνοριακή φροντίδα των Ευρωπαίων.

Για παράδειγµα, το
Νοσοκοµείο Αττικόν θα µπορούσε να φιλοξενεί ευρωπαίους ασθενείς που θέλουννα
υποβληθούν σε εξειδικευµένες ογκολογικέςή καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, ενώ το
Νοσοκοµείο της Ρόδου θα µπορούσε να «διαφηµιστεί» για την ορθοπεδική του
κλινική. Σεδεύτερη φάση, υπάρχει η δυνατότητα ναπροωθηθούν ακόµη και διαγνωστικά
πακέτα σε νησιά-τουριστικούς µαγνήτες, όπως είναιη Μύκονος, η Σαντορίνη και η
Πάρος.

Exit mobile version