ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ -Επιστρατεύουν δηµάρχους ενάντια στις συγχωνεύσεις

ΤΟΥΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ, τα δηµοτικά συµβούλια καιτα τοπικά σωµατεία επιστρατεύουν οι νοσοκοµειακοί γιατροί επιδιώκοντας να µπλοκάρουν τις επικείµενες συγχωνεύσεις νοσοκοµείων, οι οποίες αναµένεται να ανακοινωθούν επισήµως την 1η Ιουλίου. Παράλληλα προειδοποιούν πως υπάρχουν κενά σε κρίσιµες ειδικότητες – κυρίως στις υγειονοµικές µονάδες της περιφέρειας.

Οπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) κ. ∆ηµήτρης Βαρνάβας, οι συγχωνεύσεις νοσοκοµείων θα οδηγήσουν σε «κενά» παροχής ιατρικής φροντίδας. «Θα θρηνήσουµε θύµατα γιατί οι άνθρωποι που θα αρρωσταίνουν δεν θα έχουν την δυνατότητα να µεταφέρονται εγκαίρως για τις πρώτες βοήθειες σε κοντινά σε αυτούς νοσοκοµεία», είπε ο κ. Βαρνάβας. ∆ιευκρίνισε δε ότι οι νοσοκοµειακοί γιατροί απέχουν από τον κοινωνικό διάλογο που εκτυλίσσεται τους τελευταίους µήνες για την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ, δεδοµένου πως δεν µπορούν να συναινέσουν σε µία «ανερµάτιστη διαδικασία, µε επιστηµονικοφανές περίβληµα».

Οι νοσοκοµειακοί γιατροί απαιτούν στο µεταξύ να καλυφτούν τα κενά σε προσωπικό, έτσι ώστε τα νοσοκοµεία της χώρας να λειτουργούν µεεπάρκεια. Ειδικότερα, και σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο ταµίας της ΟΕΝΓΕ κ. Σάκης Παπαδόπουλος, το ΕΣΥ έχει ανάγκη από την πρόσληψη περίπου 6.500 γιατρών. Ακόµη πιο ανησυχητικό ωστόσο, σύµφωνα µε τα µέλη της ΟΕΝΓΕ, είναι ότι οι ελλείψεις παρουσιάζονται σε ειδικότητες της πρώτης γραµµής, όπως της παιδιατρικής, της καρδιολογίας, της παθολογίας, της χειρουργικής, της αναισθησιολογίας, της µαιευτικής και της ορθοπεδικής.