Οι εφημερίες το Β΄ τριμήνου έχουν εκταμιευτεί στα Νοσοκομεία

 
Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΓΛΚ και τη Διεύθυνση Οικονομικών του υπουργείου Υγείας οι εφημερίες του Β΄ τριμήνου 2019 έχουν εκταμιευτεί στους λογαριασμούς των Νοσοκομείων.
Συνεπώς είναι εφικτή η ενταλματοποίηση και αποπληρωμή τους, χωρίς μάλιστα να απαιτείται έγκριση των Επιτρόπων Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως λανθασμένα γράψαμε σε προηγούμενο σημείωμα, λόγω της ψήφισης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (ΦΕΚ 73Α΄/17-5-2019, άρθρο 125).
 
Συναδελφικά
Δημ. Βαρνάβας