Οκτώ θέσεις Επιμελητών Β΄ στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής

p>Στις 22 Δεκεμβρίου λήγει η προσθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις οκτώ θέσεις που προκηρύχθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Οι θέσεις αυτές είναι:

μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας γαστρεντερολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας οφθαλμολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας χειρουργικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

Όσες και όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για τη διεκδίκηση μιάς εκ των δύο θέσεων οφθαλμιάτρου μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στέλνοντας e-mail στον υπογράφοντα.

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας

varnava1@otenet.gr