«Πάντρεµα» ΕΣΥ και ιδιωτών

Συνεργασία νοσοκοµείων – κλινικών στον νέο υγειονοµικό χάρτη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μάρθα Καϊτανίδη

Σε σύµπραξη του ΕΣΥ µε ιδιώτες προσανατολίζεται το υπουργείοΥγείας, µε τους ειδικούς να σχεδιάζουν έναν νέο υγειονοµικό χάρτη που συνεπάγεται «πάντρεµα» νοσοκοµείων, συνεργασία κλινικών, ακόµη και αλλαγή ρόλων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα πουυπολειτουργούν.

Στόχος είναιο εξορθολογισµός των δαπανών και του προσωπικού, αλλά και η αξιοποίηση του ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισµού που σε κάποια νοσοκοµεία «αραχνιάζει».

Οπως υπογραµµίζει στα «ΝΕΑ» ο γενικός γραµµατέας ∆ηµόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας κ. Αντώνης ∆ηµόπουλος, τα40 µεγαλύτερα νοσοκοµεία της χώρας δέχονται το 90% των περιστατικών. Το δεδοµένο αυτό, σύµφωνα µε τον ίδιο, οδηγεί στο συµπέρασµα πως είναι επιτακτική η αλλαγή χρήσης εκείνων των νοσηλευτικών ιδρυµάτων που εµφανίζουν χαµηλή πληρότητα.

Το «παράδοξο» της ευρύτερης περιοχήςτης Ηπείρουείναι χαρακτηριστικό –όπως λέει ο κ. ∆ηµόπουλος, σε απόσταση λίγων χιλιοµέτρων λειτουργούν τρία νοσοκοµεία (της Πρέβεζας, της Λευκάδας και της Βόνιτσας).

«Κι όµως, η πλειονότητα των κατοίκων αναζητά ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο Ιωαννίνων, το οποίο κρίνεται καλύτεροως προςτις υπηρεσίες που παρέχει». Η «σύµπραξη» κλινικών, για παράδειγµα των οφθαλµολογικών τµηµάτων ή των καρδιολογ ικών, είναιµια από τις λύσεις που προτείνει ο κ.∆ήµοπουλος, µέτρο που συνεπάγεταιτη συνεργασία των νοσοκοµείωνκαι την ανταλλαγή ασθενών.

Αντίστοιχα, προτείνει την εξειδίκευση κάποιων νοσηλευτικών ιδρυµάτων µε την ανάπτυξη εξειδικευµένων και πανάκριβων κλινικών, που ούτως ή άλλως διαθέτουν – όπως είναι, για παράδειγµα, τα ογκολογικά τµήµατα.

Ωστόσο,όπωςτονίζειο κ. ∆ηµόπουλος, «ο νέος υγειονοµικός χάρτης της χώρας πρέπει να “κουµπώνει” και µε τους ιδιώτες» που διαθέτουν εξελιγµένο τεχνολογικό εξοπλισµό και προσωπικό, ώστε να καλυφτούν τακενά της δηµόσιας υγείας σε δοµές.

Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που τους τελευταίουςµήνες βρίσκονται υπό αξιολόγηση, εκτός από τα δηµόσια νοσοκοµεία, και οι ιδιωτικές κλινικές.


Με άτοκες δόσεις οι εξετάσεις

Ευκολίες πληρωμης µέσω πιστωτικής κάρτας προβλέπει το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε δηµόσια νοσοκοµεία και για τους πολίτες που υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις. Παράλληλα, δίνει το «πράσινο φως» για συγχωνεύσεις νοσοκοµείων που θα διοικούνται από υπερ-διοικητές. Ειδικότερα και όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο-«σκούπα» που παρουσίασε ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος στο Υπουργικό Συµβούλιο την περασµένη Παρασκευή, τα δηµόσια νοσοκοµεία, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης θα δέχονται πλέον και πιστωτική κάρτα, σε µια προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ΕΣΥ. Οπως λένε στελέχη του υπουργείου Υγείας, οι ευκολίες πληρωµής για εκείνους τους ασθενείς των Ταµείων που καταβάλλουν τα ποσά στα νοσοκοµεία και αποζηµιώνονται εκ των υστέρων θα αποτελούσαν ένα επιπλέον κίνητρο ώστε να απευθυνθούν στα δηµόσια νοσοκοµεία για να υποβληθούν σε ακριβές διαγνωστικές εξετάσεις – όπως είναι, για παράδειγµα, η µαγνητική τοµογραφία που ξεπερνά τα 230 ευρώ και η ιστολογική εξέταση µαστού που φτάνει τα 500 ευρώ. Επιπλέον, µε αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους νοσηλευόµενους να απολαµβάνουν καλύτερες υπηρεσίες, όπως είναι η αναβάθµιση δωµατίου, δεδοµένου πως η διαφορά δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταµεία. Την ιδέα των άτοκων δόσεων φαίνεται πως «έκλεψε» το υπουργείο Υγείας από τον ιδιωτικό τοµέα, δεδοµένου πως τους τελευταίους µήνες – και κυρίως λόγω της οικονοµικής κρίσης – η πλειονότητα των ιδιωτικών κλινικών έχει υιοθετήσει τις ευκολίες εξόφλησης µέσω πιστωτικής κάρτας.