Σχετικά με την καταβολή των εφημεριών Δ΄ τριμήνου 2015

P class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Σε επικοινωνία που είχαμε σήμερα με  αρκετά Νοσοκομεία ενημερωθήκαμε πως δεν πιστώθηκαν τα κονδύλια για τις εφημερίες Δ΄ τριμήνου. Ακολούθησε επικοινωνία μας με τη Διεύθυνση Οικονομικών του υπουργείου Υγείας.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Πληροφορηθήκαμε ότι υπήρξε διαδικαστική εμπλοκή και η νέα ημερομηνία πίστωσης των κονδυλίων προσδιορίστηκε την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Παρακαλούνται οι Ενώσεις να συνεργαστούν με τις Διοικήσεις και τα λογιστήρια των Νοσοκομείων, ώστε τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου να είναι εφικτή η διαβίβαση των ενταλμάτων στους Επιτρόπους Ελεγκτικού Συνεδρίου.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”> 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 4pt” align=center>Συναδελφικά


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 4pt” align=center>Δημήτρης Βαρνάβας