ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ‘Αντικειμενικά αδύνατο να τροφοδοτούμε πλέον τα Δημόσια Νοσοκομεία επί πιστώσει’

Περισσότερα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ‘Αντικειμενικά αδύνατο να τροφοδοτούμε πλέον τα Δημόσια Νοσοκομεία επί πιστώσει’