Απόλυση γιατρών ΕΣΥ στους οποίους επιβλκήθηκε ποινή οριστικής παύσης από το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ

Περισσότερα Απόλυση γιατρών ΕΣΥ στους οποίους επιβλκήθηκε ποινή οριστικής παύσης από το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Αναστολή άσκησης καθηκόντων γιατρού ΕΣΥ για υποβολή αναληθών παραστατικών και στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ

Περισσότερα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Αναστολή άσκησης καθηκόντων γιατρού ΕΣΥ για υποβολή αναληθών παραστατικών και στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ

Αναστολή άσκησης καθηκόντων γιατρού ΕΣΥ για υποβολή αναληθών ιατρικών γνωματεύσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ

Περισσότερα Αναστολή άσκησης καθηκόντων γιατρού ΕΣΥ για υποβολή αναληθών ιατρικών γνωματεύσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- οδηγίες για την εφαρμογή της Υ.Α «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου»

Περισσότερα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- οδηγίες για την εφαρμογή της Υ.Α «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου»