Απ. Αρμαγανίδης: Τα στοιχεία, που αναφέρονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, δεν τα αναγνωρίζουμε και δεν κατανοούμε πως προέκυψαν.

div style=”text-align: left”> Σας στέλνω ανοιχτή επιστολή και ένα πίνακα με τα στοιχεία ΜΕΘ ανά ΥΠΕ. Από τα στοιχεία της ΕΕΕΘ λείπουν τα δεδομένα όσων ΜΕΘ δεν απάντησαν (1-3 ανά ΥΠΕ, σύνολο <10% των ΜΕΘ), στον επισυναπτόμενο πίνακα όμως έχουν…

Περισσότερα Απ. Αρμαγανίδης: Τα στοιχεία, που αναφέρονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, δεν τα αναγνωρίζουμε και δεν κατανοούμε πως προέκυψαν.