Σχετικά με την κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων

  Η ΕΙΝΑ, χρόνια τώρα προσπαθεί να αφυπνίσει τους νοσοκομειακούς γιατρούς που επιμένουν να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους, να αντισταθούν στον εργασιακό μεσαίωνα που επικρατεί στα νοσοκομεία με το δουλοκτητικό εφημεριακό σύστημα που επέβαλαν οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις…

Περισσότερα Σχετικά με την κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων