Επιστονλή διαμαρτυρίας του Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών

κ. Γενικέ Γραμματέα Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι διευρύνατε, με απόφασή σας (ΔΥ1δ/Γ.Π/οικ. 30799/17-3-2011) κατά ένα μέλος την επιτροπή Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο της  Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής και αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα της ίδιας Εταιρείας.…

Περισσότερα Επιστονλή διαμαρτυρίας του Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών