Επίτροπος Υγείας Κυπριανού για δαπάνες υγείας στην Ελλάδα

p>Το  οξύ και χρόνιο πρόβλημα της  υποχρηματοδότησης της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα αλλά και της εκρηκτικής αύξησης, την τελευταία δεκαετία, των ιδιωτικών δαπανών υγείας που προκαλεί οικονομική επιβάρυνση των ελλήνων πολιτών και οξύνει τις κοινωνικές  ανισότητες, παρουσιάζει με επίσημα στοιχεία…

Περισσότερα Επίτροπος Υγείας Κυπριανού για δαπάνες υγείας στην Ελλάδα