Σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου

p style=”margin: 0cm 0cm 0pt”>                 Από το τέλος του προηγούμενου χρόνου παρατηρήσαμε ελλείψεις φαρμάκων και υλικού στις κλινικές του Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Δυστυχώς οι ελλείψεις αυτές συνεχίστηκαν και το πρόβλημα διογκώθηκε σταδιακά τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, με αποτέλεσμα πλέον…

Περισσότερα Σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου