ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: Το catch-22* που εφαρμόζεται με τους νέους θεραπευτικούς αλγόριθμους για τον Covid στους γιατρούς

*catch-22 (a problematic situation for which the only solution is denied by a circumstance inherent in the problem or by a rule)   Πραγματικά είναι απίστευτοι οι νέοι θεραπευτικοί αλγόριθμοι της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τους νοσηλευόμενους και μη νοσηλευόμενους ασθενείς…

Περισσότερα ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: Το catch-22* που εφαρμόζεται με τους νέους θεραπευτικούς αλγόριθμους για τον Covid στους γιατρούς