ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ Α΄ΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ- Δεν πληρώνουμε εισιτήριο στο Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας

Περισσότερα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ Α΄ΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ- Δεν πληρώνουμε εισιτήριο στο Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας