Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου

Γραφείο Τύπου  Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας   ΔEΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   Αθήνα, 1-7-2019   Κατόπιν έκδοσης της αριθμ. πρωτ. ΓΝ104/28-6-2019 γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 4 του  άρθρου 28 του  ν.2190/1994 (Α΄28) του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατ΄ εξαίρεση συνέχιση των διαδικασιών πρόσληψης…

Περισσότερα Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου