Τιµοκατάλογος – φρένο στην αιµορραγία του ΕΣΥ

Ολες
οι ιατρικές πράξεις θα κοστολογηθούν

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μάρθα Καϊτανίδη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Την κοστολόγηση 8.749 ιατρικώνκαι οδοντιατρικών πράξεων ετοιµάζει το
Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας. Απόαυτές, οι 6.300 δεν έχουν λάβει ποτέ
δηµόσια
τιµή – έχουν κοστολογηθεί µόνοαπό τους ιδιώτες, πράγµα που έχει
ως αποτέλεσµα
να γιγαντώνονται οι δαπάνες υγείας τόσο για τα ασφαλιστικά
ταµεία όσο και για
τους πολίτες που πληρώνουν απότην τσέπη τους. Οι
υπόλοιπες παραµένουν
«παγωµένες» από το 1991.

Με…ψίχουλα αποζηµιώνεται το ΕΣΥ για ιδιαίτερα ακριβές εξετάσεις: τα νοσοκοµεία
εισπράττουν 47 ευρώ για µια ιστολογική εξέτασηµαστού, όταν το πραγµατικό κόστος
ανέρχεται σε 550 ευρώ. Αντίστοιχα, λαµβάνουν µόλις 4,05 ευρώ για ακτινογραφία
θώρακος – ποσό το οποίο δεν φτάνει ούτε για νααγοραστούν τα απαραίτητα φιλµ!
Παράλληλα περίπου 6.000

ιατρικές πράξεις και πανάκριβες χειρουργικές
επεµβάσεις ουδέποτε έχουν λάβει δηµόσια τιµή! Παραδείγµατος χάριν, ουδείς
ποτέυπολόγισε το κόστος τηςαναισθησίας ή τη διαφορά που προκύπτει από τα
αναλώσιµα υλικά και τα φάρµακα για µια πολύπλοκη επέµβαση στο πάγκρεας και για
µια απλή σκωλικοειδεκτοµή.

Τα Ταµεία πληρώνουν ένα συγκεκριµένο ποσό για
νοσήλια για επέµβαση κοιλίας – περίπου 88 ευρώ την ηµέρα – µε το ΕΣΥνα πληρώνει
τα… σπασµένα.

Το παράδοξο ωστόσο είναι πωςτα Ταµείαπληρώνουν
«χρυσάφι»τιςίδιες επεµβάσεις σε συµβεβληµένες ιδιωτικές κλινικές αφού
τατιµολόγιαδιαφέρουν.

Ετσι, ένα δηµόσιο νοσοκοµείο παίρνει από το
ασφαλιστικό ταµείο για µια επέµβαση αγγειοπλαστικής µε stent µόλις 4.989 ευρώ,
όταν στον ιδιωτικό τοµέα το κόστος µπορεί να φτάσει ακόµη και10.000

ευρώ.

Αυτός είναικαι ο λόγος για τον οποίοη Επιτροπή του ΚΕΣΥ
γιατην κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων – µε πρόεδρο τον δρα Γιάννη ∆ατσέρη –
στοχεύει σε ενιαίες συµβάσεις των ασφαλιστικών ταµείων µε τα δηµόσια και τα
ιδιωτικά νοσοκοµεία, µε κοινά πακέτα νοσηλείας που θα καθορίζουν τον οριστικό
λογαριασµό για κάθεασθενή.

Σηµειώνεται πως αυτό είναι και η απαίτηση της
τρόικας, καθώς η µέθοδος αυτή ακολουθείται σε όλα τα προηγµένα κράτη.

Οι
ειδικοί ωστόσο κάθε άλλο παρά βέβαιοι είναι πως θα πετύχει η «συνταγή» των
ευρωπαίων αξιωµατούχων δεδοµένου πως η χώρα µας είναι… ιδιόρρυθµη: «∆εν µπορεί
κανείς να προδικάσει εάν η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων θα βοηθήσει στη
µείωση της µαύρης τρύπας. Για παράδειγµα,ακόµη καιαν υποκοστολογηθεί ηκαισαρική
τοµήαυτό δεν σηµαίνει πως τα Ταµεία θακερδίσουν. Και αυτό, γιατί στη χώρα µας
περίπου το60% των τοκετών γίνεται µε καισαρική έναντι 22% του ευρωπαϊκού µέσου
όρου, µε τις γυναίκες να απευθύνονται σε ποσοστό 92% σε ιδιωτικές κλινικές» λέει
ο κ. ∆ατσέρης.

Το στοίχηµα

Ετσι, µόνο εάν το ΕΣΥ γίνει ανταγωνιστικό µπορεί να κερδίσει το
στοίχηµα της οικονοµικής εξυγίανσης. Είναι ενδεικτικό πως στην Ελλάδα
λειτουργούν µόλις 33 δηµόσιοι µαγνητικοί τοµογράφοι, την ώρα που στα ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα λειτουργούν 210!

Πάντως,ηεκτελεστική επιτροπή τουΚΕΣΥ
έχει ήδη στα χέρια τηςέναν πολυσέλι δο«τυφλοσούρτη» µε προτεινόµενες τιµές από
τον κοσµήτορα και καθηγητή Οικονοµικών τηςΥγείας της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας
Υγείας κ. Γιάννη Κυριόπουλο, τον οποίο συνυπογράφουν ο πρόεδρος του ΟΠΑ∆κ.
Κυριάκος Σουλιώτης και ο οικονοµολόγος τηςΥγείας κ. Κώστας Αθανασάκης.

Για καθεµία από τις 8.749

εξετάσεις προτείνονται τιµές οι οποίες
προκύπτουν από µι τιµή βάσης που πολλαπλασιαζεται µε ειδικούς συντελεστές, όπως
είναι οι εργατοώρες, το κόστος του εξοπλισµού και τωναναλώσιµων. Ωστόσο, αυτό
πουδεν έχει καθοριστεί ακόµη είναι εάν η εθνική τιµή βάσης θα ξεκινάει από 10,
15 ή 20 ευρώ, που αποτελεί πολιτική απόφαση. Με τοντρόπο αυτό κάποιες
υπερκοστολογηµένες εξετάσεις µειώνονται κατακόρυφα – π.χ. η οστεοπυκνοµετρία
µειώνεται από τα 52 ευρώ στα 14 – και κάποιες υποτιµολογηµένες αποκτούν την τιµή
που τους «αξίζει», όπως η µαστογραφία πουαπό τα 16 θα αυξηθεί στα 35 ευρώ.

Από «κόσκινο» θαπεράσουν τον τιµοκατάλογο και οι εκπρόσωποι
τωνεπιστηµονικών εταιρειών αλλά και εµπειρογνώµονες που θα προτείνουν δεύτερη
τιµή.Οταν τελειώσει η διαδικασία αυτή, τότε θα γίνει σύγκριση µε την Ευρώπη.

«Εχω ζητήσει από την τρόικα αντίστοιχες τιµές ευρωπαϊκών χωρών ώστε να
γίνει σύγκριση. Ηδη από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει πως οι τιµές σε αρκετές
διαγνωστικές εξετάσεις µεγάλης ζήτησης είναι υψηλότερες συγκριτικά µε τις
ενδεικτικές τιµές της Ε.Ε.» διαπιστώνει ο κ. ∆ατσέρης.

Πληρώνουν «χρυσάφι» τις ακτινοθεραπείες

ΠΡΩΤΗ

στη λίστα είναι η κοστολόγηση των ακτινοθεραπειών καθώς, σύµφωνα µε τους
ειδικούς, είναι η µεγαλύτερη µαύρη τρύπα του ΕΣΥ όχι µόνο οικονοµικά αλλά κυρίως
γιατί ταλαιπωρούνται χιλιάδες καρκινοπαθείς.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια
τα ασφαλιστικά ταµεία αλλά και οι ασθενείς επιβαρύνθηκαν κατά 35 εκατοµµύρια
ευρώ για την ακτινοθεραπευτική αντιµετώπιση του καρκίνου. Η επιβάρυνση οφείλεται
στις τσουχτερές και σε κάποιες περιπτώσεις επιστηµονικά αδικαιολόγητες τιµές
ορισµένων τύπων ακτινοθεραπείας που γίνονται µόνο στον ιδιωτικό τοµέα!

Υπολογίζεται πως ο τζίρος του ιδιωτικού τοµέα για σύγχρονες
ακτινοθεραπευτικές µεθόδους (όπως είναι το γ-Knife, το x-Knife και άλλες
ροµποτικές στερεοτακτικές ακτινοθεραπείες) ισούται µε το 50% της αξίας όλου του
προγράµµατος ΕΣΠΑ για την αγορά ιατροβιολογικού εξοπλισµού.

Υπάρχει όµως
και ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο η Επιτροπή του ΚΕΣΥ που έχει συσταθεί για
την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων έχει θέσει ως προτεραιότητα την τιµολόγηση
των ακτινοθεραπευτικών µεθόδων. Με τις ευλογίες της προηγούµενης κυβέρνησης, η
µέθοδος της λεγόµενης στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας έχει ταυτιστεί στη χώρα µας
µε την εµπορική ονοµασία ενός συγκεκριµένου ροµποτικού µηχανήµατος.

Το
εµπορικό όνοµα του µηχανήµατος περιλήφθηκε στην υπουργική απόφαση – επί Ν.∆. –
και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προκαλώντας έντονες
αντιδράσεις, αφού το διαθέτει µόνον ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

∆ιαφοροποίηση

Το αποτέλεσµα
ήταν το εξής: το κόστος της µεθόδου για Ταµεία και ασθενείς είναι υψηλότερο σε
σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (12.500 ευρώ έναντι 9.500 ευρώ στο εξωτερικό),
ενώ αποκλείονται µηχανήµατα που – σύµφωνα µε τους ειδικούς – εκτελούν αντίστοιχη
ή ακόµη και πιο σύγχρονη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική.

Μάλιστα, όπως
δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Κοστολόγηση Ιατρικών και
Οδοντιατρικών Πράξεων, αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ κ. Γιάννης ∆ατσέρης, η Επιτροπή
έχει στα χέρια της γνωµατεύσεις από ελληνικές επιστηµονικές εταιρείες και
έρευνες πανεπιστηµιακών τµηµάτων που δείχνουν πως οι µέθοδοι στερεοτακτικής
ακτινοχειρουργικής (γ-knife, x-knife) είναι θεραπευτικά ισοδύναµες για τους
ασθενείς.

Συνεπώς, η τόσο µεγάλη διαφοροποίηση στην τιµή τους (αρχίζουν
από 4.000 ευρώ και φτάνουν στα 12.500) δεν δικαιολογείται. «Ετσι, θα υπάρξει
ουσιαστική αποκλιµάκωση του κόστους των συγκεκριµένων πράξεων µε τη σύγκλιση των
τιµών προς τα κάτω» προσθέτει.

12 άτοκες δόσεις
στα νοσοκοµεία

«ΕΞΟΦΛΗΣΗ

και µέσω πιστωτικής κάρτας µε έως
και 12 άτοκες δόσεις». Ολο και περισσότερες ιδιωτικές κλινικές αλλά και ιδιώτες
γιατροί καταφεύγουν στη λύση των δόσεων, καθώς διαπιστώνουν πως εν µέσω
οικονοµικής κρίσης οι Ελληνες παραµελούν την υγεία τους. Οι ευκολίες πληρωµών
ωστόσο είναι ένα ενδεχόµενο που µένει ανοιχτό και για το ΕΣΥ, το οποίο αναζητά
τρόπους να γίνει ανταγωνιστικό. «Εχουµε προτείνει από τον περασµένο Φεβρουάριο
να δηµιουργηθεί το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει και στα δηµόσια
νοσοκοµεία να δέχονται πιστωτικές κάρτες. Οι αντιδράσεις των στελεχών του
υπουργείου Υγείας ήταν θετικές, ωστόσο το θέµα παραµένει «κολληµένο» τους
τελευταίους εννιά µήνες, µε αποτέλεσµα να γίνει ακόµη και ερώτηση στη Βουλή»
λέει στα «ΝΕΑ» ο κ. Γιάννης ∆ατσέρης. Οι ευκολίες πληρωµής στους ασθενείς των
Ταµείων που καταβάλλουν τα ποσά στα νοσοκοµεία και αποζηµιώνονται εκ των υστέρων
θα αποτελούσαν ένα επιπλέον κίνητρο ώστε να απευθυνθούν στα δηµόσια νοσοκοµεία.