∆ύο µήνες για ραντεβού µε γιατρό

Η ταλαιπωρία για τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ συνεχίζεται µε ουρές έξω από τα ιατρεία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙ∆Η

Η ταλαιπωρία εξακολουθεί για τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Η οµηρεία στις λίστες αναµονής των ιατρείων του τους αναγκάζει ναπεριµένουν έωςκαι δύο µήνες για να επισκεφθούν γιατρό, ενώόσοι αναζητούν ιατρική γνωµάτευση απόιδιώτη συνήθως πληρώνουν από την τσέπη τους!

Τον περασµένο Φεβρουάριο και υπό την πίεσητων απεργιώντων γιατρών του ΙΚΑ, η κυβέρνηση έδωσε «πράσινο φως»στους ασφαλισµένους να επισκέ πτονται ιδιώτεςγιατρο ύς, υπό την προϋπόθεση πως είναι συµβεβληµένοι µε τοΤαµείο των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΟΠΑ∆) και τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ).

Η αποσυµφόρηση του ΙΚΑ ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί ακόµη, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ Μιχάλη Βλασταράκο. «Οι χρόνοι αναµονής εντείνονται. Είναιγεγονός πως οι ασθενείς περιµένουνκατά µέσο όροδύο µήνες µέχριςότου κλείσουν ραντεβού µε ειδικότητες αιχµής», παραδέχεται.

Ουρές σχηµατίζονται και έξω από τα ιατρεία ορθοπεδικών, ψυχιάτρων και ενδροκρινολόγων καθώς οι γιατροί δεν επαρκούν.«Πέρυσι, ήταν εν ενεργεία 8.500 γιατροί, ενώ φέτος εργάζονται στο ΙΚΑ 7.000», προσθέτει ο κ. Βλασταράκος.

Στο µεταξύ και παρά τογεγονός πως οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ έχουν λάβει από την κυβέρνηση «εισιτήριο» για να επισκέπτονται καιιδιώτες χωρίς χρέωση (η αµοιβήτου γιατρού που ανέρχεται στα 20ευρώ και καλύπτεται από το Ταµείο), αρκετοί αναγκάζονται να βάζουν το χέριστην τσέπη. Ετσι,πολλοί ασφαλισµένοι εξακολουθούννα στοιβάζονται στα ιατρεία του ΙΚΑ.

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. Οι πιο… τολµηροί ενδέχεται να βρουν την πόρτα του ιατρείου κλειστή! «ΤΑ ΝΕΑ» επικοινώνησαν µε τη γραµµή του ΙΚΑ «184», όπου η τηλεφωνήτρια προειδοποιεί πως ορισµένοι ιδιώτες δεν δέχονται τους ασφαλισµένους παρότι περιλαµβάνονται στη σχετική λίστα. «Εχουµε συστήσει στα µέλη µας να λαµβάνουν την προβλεπόµενηείσπραξη από τον ασθενή. Μάλιστα, η πρότασή µας είναι να ακολουθούν τη διαδικασία της έκτακτης περίθαλψης, πρακτική που προβλέπεται και από το καταστατικά του ΙΚΑ. Στη συνέχεια οι ασθενείς µπορούν να πηγαίνουν στο Ταµείο τους, προσκοµίζοντας την απόδειξη προκειµένου να αποζηµιωθούν», είπε στα «ΝΕΑ» ο γενικός γραµµατέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας (ΙΣΑ) αγγειοχειρουργός Γιώργος Ελευθερίου.

Ο ΙΣΑ κατέληξε στην απόφαση αυτή καθώς οι ιδιώτες γιατροί έχουν βάλει στη «µαύρη λίστα» των κακο πληρωτών µερίδα ασφαλιστικών ταµείων. Την ίδια ταλαιπωρία υφίστανται και οι ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου. Πλέον, οι συµβεβληµένοι γιατροί δεν παρέχουν επί πιστώσει υπηρεσίες αφού ο ΟΠΑ∆ έχει οφειλές 15 µηνών.

«Το µέσο κόστος επίσκεψης στο ΙΚΑ είναι ένα ευρώ. Με ποιο τρόποθα βρει το Ταµείο ταχρήµατα για να εξοφλεί την αµοιβή των συµβεβληµένων που φτάνει τα 20 ευρώ», αναρωτιέται ο κ. Ελευθερίου. Ετσι, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, 50%των ιδιωτών γιατρών απαιτούν από τους ασφαλισµένους να προπληρωθούν.

ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ. Ο οργανισµός «οµπρέλα» για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους ασφαλισµένους παραµένει γκρίζα ζώνη για τους γιατρούς της χώρας. Και αυτό γιατί υποστηρίζουν µεν το δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής γιατρών, τονίζουν όµως πως δεν έχει καθοριστεί ο τρόπος πληρωµής τουςαπό τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που αναµένεται να τεθεί σε εφαρµογή στα µέσα καλοκαιριού. Οπως λένε, η «παγίδα» βρίσκεται στο Μνηµόνιο, που προβλέπει ανώτατοόριο αµοιβής του γιατρού ακολουθώντας τοµοντέλο του ΟΑΕΕ, µε τους συµβεβληµένους γιατρούς να λαµβάνουν µηνιάτικο 600 ευρώ. «∆εν δεχόµαστε αντιµισθία. Πρόκειται για ισοπεδωτική συµφωνία. Αιτούµαστε την αποζηµίωσή µας κατ’ επίσκεψη και πράξη», τονίζει ο κ. Βλασταράκος.

«Πέρυσι ήταν εν ενεργεία 8.500 γιατροί, ενώ φέτος εργάζονται στο ΙΚΑ µόνο 7.000»

«Εχει εξοµαλυνθεί η κατάσταση»

Ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος µιλώντας στα «ΝΕΑ» υπογραµµίζει «πως η κατάσταση έχει εξοµαλυνθεί σηµαντικά» και µάλιστα προέβλεψε ότι µέσα σε δύο µήνες θα µηδενιστεί ο χρόνος αναµονής. Επιπλέον, δήλωσε αισιόδοξος σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των ιδιωτών γιατρών, καθώς – όπως είπε – ολοένα και περισσότεροι εκδηλώνουν ενδιαφέρον

Κόντρα για το πλαφόν στις επισκέψεις

Νέο σηµείο αντιπαράθεσης ανάµεσα στους ιδιώτες γιατρούς και το ΙΚΑ αποτελεί πρόσφατη εγκύκλιος, σύµφωνα µε την οποία ορίζεται πλαφόν επισκέψεων ανά ιατρείο – το ανώτατο όριο είναι 80 τον µήνα για τους γιατρούς του ΟΠΑ∆ και του ΟΑΕΕ. Επιπλέον, για τους γιατρούς του IKA που είναι και συµβεβληµένοι µε τον ΟΠΑ∆ ή τον ΟΑΕΕ ως ανώτατο όριο παραµένουν οι 50 επισκέψεις ανά µήνα.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το νέο αυτό µέτρο αποβλέπει στην περιστολή των δαπανών. «Αυτό ωστόσο σηµαίνει πως οι γιατροί αναγκάζονται να απορρίψουν ασθενείς, εφόσον έχουν ξεπεράσει το πλαφόν. Συνεπώς, µε τον τρόπο αυτό περιορίζεται το δικαίωµα των ασφαλισµένων σε ό,τι αφορά την ελεύθερη επιλογή τους», λέει στα «ΝΕΑ» ο γενικός γραµµατέας του ΙΣΑ Γιώργος Ελευθερίου. Ο κ. Ελευθερίου προσθέτει πως στόχος του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας θα πρέπει να είναι η ελεύθερη πρόσβαση των ασφαλισµένων στους ειδικούς αλλά και αντίστοιχα η ελεύθερη επιλογή των γιατρών να συµβληθούν µε τον Οργανισµό.