Υπ. Υγείας -ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΥΚΑ ΓΙΑ Γ΄ ΚΠΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ)

p> 

Αθήνα 6 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πλήρη επιτυχία έκλεισε η περίοδος του Γ΄ ΚΠΣ για τον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους άξονες Υγεία, Πρόνοια, Ανθρώπινοι Πόροι και Τεχνική Υποστήριξη.

Σημαντικά έργα σε όλη την Ελλάδα δημιούργησαν νέες υποδομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ειδικές μονάδες και νέες πτέρυγες νοσοκομειακής περίθαλψης με σύγχρονο ιατροβιοτεχνολογικό εξοπλισμό που αναβαθμίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες , πανελλαδικό δίκτυο προνοιακών υπηρεσιών για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και υλοποιήθηκαν δράσεις αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού των μονάδων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η αξιοσημείωτη επιτάχυνση που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια στην υλοποίηση των έργων με συστηματική και άοκνη προσπάθεια από το Υπουργείο , την Ειδική Υπηρεσία και τους φορείς υλοποίησης για την ολοκλήρωση των έργων, αποτιμάται και ως η πλήρης και ασφαλής αξιοποίηση των πόρων του Ε.Π. “Υγεία-Πρόνοια” με καταγεγραμμένο μέχρι σήμερα ύψος απορρόφησης των κοινοτικών και εθνικών πόρων στους 4 άξονες στο 105% .

Το Πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκ. Ευρώ περίπου ολοκληρώνεται στο τέλος του 2009, αριθμώντας ήδη περισσότερα από 1300 έργα σε όλη την χώρα.

Η εδραίωση των μεταρρυθμίσεων του τομέα συνεχίζεται στην νέα περίοδο μέσα από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Εκατοντάδες έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ Ευρώ σχεδιάζονται με ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους, ενώ ήδη έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. Ευρώ.

Ο άξονας «ΥΓΕΙΑ» σε αριθμούς:

· Δημιουργία 58.500 τ.μ. κτιριακής υποδομής υγείας

· 53 νέες μονάδες υψηλής βιοϊατρικής και διαγνωστικά εργαστήρια

· Δημιουργία 8 νέων Αστικών Κέντρων Υγείας , που εξυπηρετούν 400.000 κατοίκους της Αττικής και 4 νέων Κέντρων Υγείας Απομακρυσμένων Περιοχών

· Αναβάθμιση του 15% των γενικών κλινών κυρίως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη

· Δημιουργία νέων και ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση υπαρχουσών ειδικών κλινών: αύξηση ειδικών κλινών κατά 9% περίπου και αναβάθμιση του 15% των υπαρχουσών:

· Επέκταση και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του 10% των εργαστηρίων και λειτουργική και τεχνολογική αναβάθμιση αναβάθμιση του 10% των χειρουργείων του ΕΣΥ.

Ο ¶ξονας « Πρόνοια» σε αριθμούς :

· Συνολικά ωφελούμενοι 60.000 άτομα ομάδων ΑμεΑ.

· Δημιουργία 40 δομών αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης σε ολόκληρη τη χώρα

· Φιλοξενούμενοι σε δομές αποϊδρυματισμού – 250 άτομα ΑμεΑ

Ο ¶ξονας «Ανθρώπινοι Πόροι» σε αριθμούς :

· Επωφελήθηκαν 16.350 εργαζόμενοι του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (13% του υπάρχοντος προσωπικού) και 4.000 άνεργοι.

· Υλοποιήθηκαν περισσότερα από 900 Προγράμματα

· 71% των εκπαιδευόμενων είναι γυναίκες

· 58 % των εκπαιδευομένων είναι ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

· 15% των εκπαιδευομένων είναι νέοι κάτω των 25 ετών

· 42% των ωρών είναι εκπαίδευση στην πράξη (άσκηση σε περιβάλλον εργασίας)

Περισσότερες πληροφορίες στα www.ygeia-pronoia.gr <http://www.ygeia-pronoia.gr> και στα τηλέφωνα 213-1500750, φαξ 2131500751.