Ζητεί χρόνο για το &quot18 ¶νω”

Απαισιόδοξος εμφανίζεται ο υφυπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κωνσταντόπουλος στην “Α” σχετικά με τη δυνατότητα να ευοδωθούν οι προσπάθειές του για να πετύχει μείωση των υπέρογκων ενοικίων που απαιτούν οι ιδιοκτήτες τριών ακινήτων που στεγάζουν προγράμματα της μονάδας απεξάρτησης “18 ¶νω” προκειμένου να ανανεώσουν τη μίσθωσή τους. Σύμφωνα με τον Γ. Κωνσταντόπουλο, τα ενοίκια που ζητούν οι ιδιοκτήτες είναι ακόμη και τρεις φορές επάνω από την τρέχουσα τιμή της αγοράς, αλλά εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα να περιοριστούν οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών. Πάντως, ο υφυπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα για τη συνέχιση της λειτουργίας των συγκεκριμένων προγραμμάτων και ζητεί χρονικό περιθώριο ολίγων μόνο ημερών προκειμένου να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα. Β.Β.