1.590.305 Ελληνες καταγράφονται ως «φτωχοί»…

Φτωχούς, καταπιεσμένους και υπερχρεωμένους καταγράφει τους Ελληνες πρόσφατη έρευνα. Σύμφωνα με την «Ετήσια Εκθεση Οικονομικών και Κοινωνικών Δεικτών για τα Ελληνικά Νοικοκυριά» της εταιρείας VPRC, το 18% του ελληνικού πληθυσμού μπορούν να οριστούν σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες ως «φτωχοί».

Σε ακέραιους αριθμούς, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 1.590.305 συνανθρώπους μας. Μετά τους συνταξιούχους, η πιο φτωχή ομάδα της ελληνικής κοινωνίας είναι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σοκάρουν: σε ό,τι αφορά τις καθημερινές οικονομικές ανάγκες, το 11% των Ελλήνων τον τελευταίο χρόνο δυσκολεύτηκε να πληρώσει το ενοίκιο ή το δάνειο για την πρώτη κατοικία του, το 27% αντιμετώπισε δυσκολίες να πληρώσει λογαριασμούς, ενώ το 19% δεν μπορούσε εύκολα να πληρώσει πιστωτικές και δόσεις δανείων.

Ως εκ τούτου, το 13% του πληθυσμού ασκεί και άλλες εργασίες, το 21% των μισθωτών του δημοσίου και το 15% του ιδιωτικού τομέα έχουν δεύτερη εργασία, όπως επίσης και το 11% των συνταξιούχων.

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των Ελλήνων που περιμένουν τη βοήθεια από την οικογένειά τους για να ζήσουν: το 21%, ήτοι 1.855.355 άτομα, λαμβάνει βοήθεια από την οικογένεια. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

Αλλά και στην έρευνα που πραγματοποίησαν το 2006 το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), υπό την ευθύνη του κύριου ερευνητή στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ Ηλία Κικίλια, τα συμπεράσματα ήταν τα εξής:

1 Ο κίνδυνος φτώχειας για έναν άνεργο είναι 130% μεγαλύτερος σε σχέση με έναν απασχολούμενο και 30% μεγαλύτερος σε σχέση με έναν συνταξιούχο.

2 Αν και οι απασχολούμενοι χαρακτηρίζονται από τα χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας, οι εργαζόμενοι φτωχοί (540.000 άτομα) αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες ομάδες οικονομικής επισφάλειας, αφού αποτελούν σχεδόν το 1/3 του συνόλου των φτωχών.

3 Ενώ οι μισθωτοί χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κινδύνου φτώχειας (5,7%), ο κίνδυνος για τους αυτοαπασχολούμενους είναι 4,6 φορές μεγαλύτερος στο 26,6%, ισοδύναμος με τον κίνδυνο φτώχειας των συνταξιούχων. Παράλληλα, οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν το 40% των εργαζομένων, αλλά τα 3/4 (76%) των εργαζόμενων φτωχών.

4 Ο κίνδυνος φτώχειας για τους μερικά απασχολούμενους είναι 2,5 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τους πλήρως απασχολούμενους, με αντίστοιχα ποσοστά φτώχειας 30,8% και 12,7%.

Στην περίπτωση των μισθωτών το ποσοστό φτώχειας 5,1% για τους πλήρους απασχολούμενους υπερτριπλασιάζεται στο 18,2% για τους μερικά απασχολούμενους, ενώ στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων εκτινάσσεται στο 39,1%, πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό φτώχειας των ανέργων.