2,1 εκατ. Ελληνες στα όρια της φτώχειας

Σε κίνδυνο φτώχειας εκτίθενται άτομα με εισόδημα 6.480 ευρώ τον χρόνο (εισοδήματα 2007) και νοικοκυριά με εισόδημα 13.608, τα οποία αποτελούνται από δύο ενηλίκους και δύο εξαρτώμενα παιδιά.

Πρόκειται για συμπέρασμα της Στατιστικής Υπηρεσίας που παράλληλα επισημαίνει ότι το μέσο ετήσιο ατομικό εισόδημα ανέρχεται σε 12.763,95 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 22.243,04 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά (που αναφέρονται στο 2007) αποκτούν ιδιαίτερο χαρακτήρα αν «προβληθούν» στον φετινό χρόνο, όπου τα οικονομικά μέτρα αφαιρούν σημαντικό μέρος του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, ενώ ένα άλλο του τμήμα αφαιρείται από την κερδοσκοπία στην αγορά.

Τον Φεβρουάριο π.χ. ο τιμάριθμος «πέταξε» στο 2,8% από 2,4% τον Ιανουάριο, παρά τη βαθιά ύφεση της οικονομίας και την οικονομική δυσπραγία που πλήττει την αγορά.

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το 20% του πληθυσμού απειλείται από τη φτώχεια, όπως και κατά τα τελευταία 14 χρόνια παρατηρείται (1994-2007). Στις 15 χώρες της ευρωζώνης ο κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ανέρχεται στο 16%, κυμαινόμενος μεταξύ 11% στην Ολλανδία, 12% σε Αυστρία και Σλοβενία, 19% στην Ιταλία και 20% σε Ελλάδα και Ισπανία. Στη Λετονία, που τώρα υφίσταται τη λαίλαπα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε κίνδυνο φτώχειας εκτίθεται το 26% του πληθυσμού.

Τα άλλα συμπεράσματα της ΕΣΥΕ είναι:

* Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 23% και είναι υψηλότερος κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.

* Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε ποσοστό 22% και είναι μειωμένος κατά μία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

* Τα κοινωνικά επιδόματα μειώνουν το ποσοστό του κινδύνου της φτώχειας κατά 3,3 μονάδες.

* Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας των ανέργων ανέρχεται σε 37%, με σημαντική αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

* Οι συντάξεις μειώνουν το ποσοστό του κινδύνου της φτώχειας κατά 18,3 μονάδες.

* Ο κίνδυνος φτώχειας, αφού συμπεριληφθούν στο διαθέσιμο εισόδημα εισοδηματικές ροές, όπως ιδιοκατοίκηση, παροχές σε είδος προς μισθωτούς και ιδιοκατανάλωση, μειώνεται κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες.

* Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 832.975 και τα μέλη του σε 2.186.869.

* Ο κίνδυνος φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, των οικονομικών μεταναστών εκτιμάται σε 31%. *