211 προσλήψεις νοσηλευτών για τις ΜΕΘ

p>Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

 

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση πίνακας 211 διοριστέων υποψηφίων του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, οι οποίοι διατίθενται από τον κυλιόμενο πίνακα επιλαχόντων του ΑΣΕΠ για τον αντίστοιχο κλάδο. Τα στοιχεία των υποψηφίων και ο φορέας στον οποίο διορίζονται έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λόγω των επιτακτικών αναγκών ενόψει της πανδημίας της νέας γρίπης, το ΑΣΕΠ προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη κάλυψη ακόμη 419 θέσεων Νοσηλευτών από τους κυλιόμενους πίνακες επιλαχόντων. Πρόκειται για 179 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής και 240 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτικής σε 19 νοσηλευτικά ιδρύματα για τις οποίες είχαν ήδη δοθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

 

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ανωτέρω διαδικασία, ανά φορέα και κλάδο, είναι οι εξής:

 

 

Συνοδευτικό αρχείο

Πίνακας Διοριστέων Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής