Κυνισμός

Διερωτόμαστε:

-Ως ποιο σημείο μπορεί να γελοιοποιήσει η κ. Γκάγκα τη διαδικασία προσλήψεων μόνιμων γιατρών μέσω της προκήρυξης 854 θέσεων, διαδικασία την οποία έχει ανακαλέσει και “επανακοινοποιήσει ορθώς” 5 (ολογράφως πέντε) φορές;

Σε απάντηση του παραπάνω ερωτήματος το μήνυμα που λάβαμε σήμερα από γιατρούς που επιχειρούν να υποβάλουν δικαιολογητικά στην πλατφόρμα:

«Η πλατφόρμα   esydoctors  από τριήμερου επιτρέπει μόνο την υποβολή αιτήσεων από τα ΑΦΜ 5-6-7-8-9. Σήμερα έπεσε και δεν επιτρέπει τίποτα!».

Κι άλλοι ήθελαν να διαλύσουν το ΕΣΥ.

Όμως αυτό που συμβαίνει με το ντουέτο Πλεύρη-Γκάγκα ξεπερνά κάθε όριο ξεδιαντροπιάς και κυνισμού..