Συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο, ένα από τα μεγαλύτερα κυβερνητικά σχήματα της ελληνικής πολιτικής ιστορίας σε αριθμό μελών.

Πρόκειται για 62 υπουργούς και υφυπουργούς. Αν δει κάποιος τον διπλανό συγκριτικό πίνακα, με βάση τους πληθυσμούς άλλων χωρών, το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη αντιστοιχεί σε χώρα 800 εκατ. πολιτών!

Σχεδόν διπλάσιοι υπουργοί και υφυπουργοί από το προηγούμενο κυβερνητικό σχήμα αποτελούν τη νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Πρόκειται για ικανοποίηση των προσωπικών επιλογών του πρωθυπουργού, αλλά και την ανάγκη συμμετοχής αρκετών προσώπων, προκειμένου να φανεί ότι υπάρχει ανανέωση και δημιουργία στελεχών με κυβερνητική εμπειρία.

Αλλοίμονο..