Ταμείο Ανάκαμψης

Φαίνεται πως η κυβέρνηση αδυνατεί ακόμη και έτοιμα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης να απορροφήσει. Ενώ η χώρα κάηκε (και συνεχίζει να καίγεται) από τις πυρκαγιές, το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής έχει απορροφήσει μόλις το 0,5% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για την πυροπροστασία.

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη στο χώρο της Υγείας.

Ελάχιστα κονδύλια από το ποσόν των 1,486 δισ. ευρώ που ενέκρινε το Ταμείο Ανάκαμψης για την Υγεία έχουν απορροφηθεί. Τα κονδύλια του Ταμείου αφορούν σε βελτιώσεις στις υποδομές των νοσοκομείων, στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών υγείας, στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στη δημιουργία συστήματος κατ΄ οίκον νοσηλείας και περίθαλψης.

Το σχέδιο για τον τομέα της Υγείας που έχει σταλεί στις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές, περιγράφει αναλυτικά την κατανομή των κονδυλίων, εάν βεβαίως επιτευχθούν οι στόχοι:

  • Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»: 254 εκατ. ευρώ
  • Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο Σύστημα Υγείας (ΚΕΤΕΚΝΥ, ΟΔΙΠΥ): 9 εκατ. ευρώ
  • Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: 272 εκατ. ευρώ
  • Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας: 55 εκατ. ευρώ
  • Σύστημα κατ’ οίκον Νοσηλείας και Περίθαλψης: 12 εκατ. ευρώ
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός του Τομέα της Υγείας: 278 εκατ. ευρώ
  • Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία: 32 εκατ. ευρώ
  • Νέες υποδομές για τα εργαστήρια στο ΓΕΝ Θεσσ/κης Παπανικολάου: 7 εκατ. ευρώ
  • Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε όλη τη χώρα: 317 εκατ. ευρώ
  • Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback & συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες: 250 εκατ. ευρώ.