29.315 νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα

Είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να καλυφθούν κατά το προσεχές διάστημα σε διάφορους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά τις σχετικές εγκρίσεις που δόθηκαν από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή.

Τη συντριπτική πλειοψηφία θα καταλάβουν εκπαιδευτικοί, ενώ το δεύτερο μεγάλο πακέτο προσλήψεων, το οποίοι εγκρίθηκε από τη διυπουργική επιτροπή, αφορά τον τομέα της υγείας, όπου θα καλυφθούν συνολικά 3.600 θέσεις.  

Της Βαρβάρας Ζούκα

Τη συντριπτική πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας καταλαμβάνουν οι 25.498 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούν στα δημόσια σχολεία της χώρας για το ερχόμενο διδακτικό έτος, όπως προβλέπεται από τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας που εγκρίθηκε από τη διυπουργική.

Κατά το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να “τρέξουν” οι διαδικασίες για την πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά 9.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Από μέρα σε μέρα αναμένονται και οι αποφάσεις για την απασχόληση στα δημόσια σχολεία της χώρας 11.915 ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την τοποθέτηση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση άλλων 4.583 εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι νεοδιόριστοι.

Σε φορείς του υπουργείου Παιδείας πρόκειται να προσληφθούν επιπλέον επτά άτομα. Συγκεκριμένα, για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας προβλέπεται η πλήρωση δύο κενών οργανικών θέσεων από τους κλάδους ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΥΕ Κλητήρων, Επιστατών, Φυλάκων, Νυχτοφυλάκων. Ακόμη, εγκρίθηκε η πλήρωση τεσσάρων κενών οργανικών θέσεων λαϊκών υπαλλήλων στην αρχιεπισκοπή Αθηνών και άλλης μίας από τον κλάδο ΔΕ Γραμματέων στη μητρόπολη Κερκύρας και Παξών.

ΚΥΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Το δεύτερο μεγάλο “πακέτο” προσλήψεων, το οποίο εγκρίθηκε από τη διυπουργική επιτροπή, αφορά τον τομέα της υγείας, όπου θα καλυφθούν συνολικά 3.600 θέσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της διυπουργικής, προβλέπεται η πρόσληψη 1.700 ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ επί θητεία και η πλήρωση 250 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.

Ακόμη, εγκρίθηκε η πλήρωση 1.400 κενών οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού από τις κατηγορίες της δευτεροβάθμιας, της τεχνολογικής και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της διυπουργικής, προβλέπεται η πλήρωση επιπλέον 250 κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, εκτός νοσηλευτικού προσωπικού.

ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Στις τελευταίες συνεδριάσεις της η διυπουργική επιτροπή ενέκρινε την πρόσληψη 31 ωρομίσθιων καθηγητών, οκτώ ωρομίσθιων πιανιστών – συνοδών, καθώς και πέντε άλλων ατόμων από τους κλάδους ΔΕ Διοικητικού (3), ΥΕ Επιμελητών (1) και ΥΕ Καθαριστών (1) στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης.

Είκοσι επτά άτομα, εξάλλου, προβλέπεται να προσληφθούν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ενώ εγκρίθηκε η πλήρωση στο υπουργείο Πολιτισμού τριών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η διυπουργική ενέκρινε την πλήρωση δύο κενών οργανικών θέσεων στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, δέκα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και μίας στο Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. Ακόμη, εγκρίθηκε η κάλυψη μίας θέσης μόνιμου προσωπικού από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Επιμελητήριο Σάμου και η πλήρωση είκοσι θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δύο θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Επιτροπή Τυποποίησης και Ελέγχων.

Στις διευθύνσεις Κτηνιατρικής

Η διυπουργική επιτροπή, εξάλλου, ενέκρινε την πρόσληψη εκατό ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα οκτώ μηνών στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αντικείμενο την παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης των εκτρεφόμενων πουλερικών μετά την εμφάνιση εστιών γρίπης των πτηνών στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, ενενήντα άτομα θα απασχοληθούν στις διευθύνσεις κτηνιατρικής των νομαρχιών και άλλα δέκα θα πλαισιώσουν τα κτηνιατρικά εργαστήρια.