3η συνεδρίαση της κοινής Επιτροπής Υπουργείου Υγείας-ΟΕΝΓΕ για προσλήψεις

p>Τη Δευτέρα 1-7-09  πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση της  Επιτροπής.

Υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Υγείας παρουσίασαν αναλυτική πρόταση για  κατανομή – σε πρώτη φάση –  1170  θέσεων ειδικευμένων  γιατρών  στα Νοσοκομεία, με βάση τις προτεραιότητες στελέχωσης  που είχαν τεθεί στη προηγούμενη συνεδρίαση.

Η πρόταση μελετήθηκε διεξοδικά και η Κοινή Επιτροπή κατέληξε στην απόφαση να προωθηθεί άμεσα η κατανομή θέσεων που ιεραρχήθηκαν ως  οι πιο επείγουσες (600 περίπου) και να ακολουθήσει  νέα συνεδρίαση  την Τετάρτη  10 Ιουνίου για οριστικές επιλογές στο σύνολο των 2000 νέων θέσεων ειδικών και ειδικευόμενων γιατρών, που θα περιλαμβάνουν  και τις ανάγκες  των Κέντρων Υγείας. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας διαβεβαίωσαν την Επιτροπή  ότι το  Υπουργείο Οικονομικών προωθεί την κάλυψη των σχετικών δαπανών.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν  επίσης προτάσεις  για:

-την έγκριση 125 νέων θέσεων γιατρών στο Ε.Κ.Α.Β.  για τα Περιφερειακά και Νομαρχιακά  τμήματά του

-την στελέχωση  Ψυχιατρικών και Παιδοψυχιατρικών  Τμημάτων  για την εφαρμογή  της ψυχιατρικής  μεταρρύθμισης.

Η  κατανομή  των  600 πρώτων θέσεων θα κοινοποιηθεί στις  Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών για παρατηρήσεις και προτάσεις.

 

                                 Παπαδόπουλος Σάκης