466/2017 απόφαση του ΣτΕ για τον Οργανισμό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Έβρου- απορρίπτεται η συγχώνευση των Κλινικών ΕΣΥ στις αντίστοιχες Πανεπιστημιακές