556 κρεβάτια δημόσιων νοσοκομείων σε πολίτες με ιδιωτική ασφάλιση

Υπογράφηκε χτες η σύμβαση του υπουργείου Υγείας με ασφαλιστικές εταιρείες. Ετσι από 1ης Οκτωβρίου 556 κρεβάτια σε δημόσια νοσοκομεία θα διατίθενται σε πολίτες που έχουν ιδιωτική ασφάλιση. Στόχος από την πλευρά του υπουργείου Υγείας είναι η αύξηση των εσόδων του ΕΣΥ προκειμένου να βελτιωθεί συνολικά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για τη νοσηλεία των ασφαλισμένων τους στο ΕΣΥ, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πληρώνουν το νέο νοσήλιο, προσαυξημένο κατά 50% στην περίπτωση συμμετοχής Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης και 20% στην περίπτωση που ο ασθενής δεν είναι ασφαλισμένος σε Κοινωνικό Φορέα Ασφάλισης. Σημειώνεται ότι η χρέωση ορίζεται από το νέο σύστημα τιμολόγησης, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου. Πρόκειται για προκαθορισμένα «πακέτα» τιμολόγησης, τα «κλειστά ενοποιημένα νοσήλια», βάσει των οποίων τα ασφαλιστικά ταμεία εξοφλούν τα νοσοκομεία.
Ηδη το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) έχει καταλήξει σε 700 κατηγορίες παθήσεων και έχει ορίσει ειδική τιμή νοσηλείας.