6.000 αιτήσεις για 95 θέσεις στο «Παπαγεωργίου»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΩ ΝΤΟΥΝΑ

Τουλάχιστον 6.000 αιτήσεις κατατέθηκαν στο τμήμα Εκπαίδευσης του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» για την προκήρυξη (ΦΕΚ 2/7 – 7 – 2010, τεύχος ΑΣΕΠ) των 95 μόλις θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων που προκηρύχθηκαν για το νοσοκομείο.

Ο συνωστισμός στο γραφείο όπου οι υποψήφιοι υπέβαλλαν τις αιτήσεις ήταν μεγάλος από την πρώτη ημέρα, ωστόσο αυξήθηκε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες, ενώ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η παραλαβή των αιτήσεων που στάλθηκαν ταχυδρομικά. Εκατοντάδες μάλιστα ήταν οι υποψήφιοι που έσπευσαν χτες, τελευταία ημέρα υποβολής, να καταθέσουν τις αιτήσεις για να διεκδικήσουν μια από τις 95 θέσεις.

Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο και όπως τονίζουν στο «Α» υπάλληλοι του γραφείου προσωπικού του νοσοκομείου εκδηλώθηκε από όλες τις ηλικίες και για όλες τις ειδικότητες. Οι υποψήφιοι περίμεναν χτες στην πόρτα τους υπαλλήλους του αρμόδιου γραφείου, ενώ οι τελευταίοι έφταναν μέχρι και λίγο πριν από τις 14.00, οπότε και έληγε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Οι θέσεις
Οι 95 θέσεις αφορούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών ετών, που στη συνέχεια θα μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ειδικότερα θα καλυφθούν τρεις θέσεις στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), 46 τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), 38 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και οκτώ υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και σε διάφορες ειδικότητες εκτός γιατρών.

Συγκεκριμένα θα καλυφθούν οι εξής θέσεις: μια νοσηλευτικής ΠΕ, μια διοικητικού ΠΕ, μια πληροφορικής ΠΕ, 30 νοσηλευτικής ΤΕ, πέντε μαιευτικής ΤΕ, μια κοινωνικής εργασίας ΤΕ, μια ραδιολογίας – ακτινολογίας ΤΕ, μια πληροφορικής ΤΕ, οκτώ διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας ΤΕ, 19 νοσηλευτικής ΔΕ, 11 διοικητικού – λογιστικού ΔΕ, τρεις γραμματέων ΔΕ, μια τεχνικού ειδικότητας εργοδηγών – ηλεκτρολόγων ΔΕ, τέσσερις χειριστών ιατρικών συσκευών ΔΕ, τέσσερις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας βοηθών θαλάμων ΥΕ και τέσσερις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών ΥΕ.

Τρίτεκνοι – πολύτεκνοι
Από τις 95 θέσεις οι 25 απευθύνονται στην κατηγορία τρίτεκνων και πολύτεκνων. Ποσοστό 20% στο σύνολο των θέσεων θα καλυφθούν από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και ποσοστό 10% στο σύνολο των θέσεων από γονείς με τρία παιδιά και παιδιά προερχόμενα από τρίτεκνες οικογένειες. Ειδικότερα στην κατηγορία των πολύτεκνων αντιστοιχούν 17, εκ των οποίων επτά θέσεις στον κλάδο νοσηλευτικής ΤΕ, τέσσερις νοσηλευτικής ΔΕ, δύο διοικητικού – λογιστικού ΔΕ, δύο διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας ΤΕ, μια μαιευτικής ΤΕ και μια χειριστών ιατρικών συσκευών ΔΕ. Στην κατηγορία των τρίτεκνων αντιστοιχούν οκτώ θέσεις, εκ των οποίων τέσσερις νοσηλευτικής ΤΕ, δυο νοσηλευτικής ΔΕ, μια διοικητικού – λογιστικού ΔΕ και μια διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας ΤΕ.

Ολοι οι υποψήφιοι στις κατηγορίες ΤΕ και ΠΕ θα πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το 1989, ενώ για τις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ έως και το 1992.