6 ακόμη για να φτάσει το ρεκόρ του προκατόχου του

p style=”line-height: normal; margin: 9pt 0cm 0pt; background: white; tab-stops: 36.0pt; mso-outline-level: 3″>Στους 34 έφτασαν οι υπάλληλοι μετακλητοί, αποσπασμένοι κ.λ.π. στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη.

6 ακόμη για να φτάσει τους 40 που ήταν το ρεκόρ του προκατόχου του Α. Λυκουρέντζου