Α Καλύβης Αν. Πρόεδρος ΓΣΕΕ Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας επανέρχεται με δυσμενέστερους όρους

p>Αύριο επανατίθεται με ακόμη χειρότερους όρους στο Συμβούλιο των Υπουργών εργασίας, η οδηγία για τον χρόνο εργασίας.

Σε μια περίοδο τεράστιας προόδου και μεγάλων δυνατοτήτων για την δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, οι νεοφιλελεύθεροι σε όλη την Ευρώπη συνασπίζονται για να αυξήσουν εξοργιστικά τον χρόνο εργασίας σε 65 ώρες και πλέον και να γυρίσουν την εργατική τάξη πίσω στην εποχή της γαλέρας.

Αν περάσει αυτό το μέτρο θα υπάρξουν τραγικές συνέπειες σε βάρος της ποιότητας της εργασίας, στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, στην πλήρη αποδιοργάνωση της ζωής των εργαζομένων, στην αύξηση της ανεργίας των νέων.

Επίσης εάν συνεχιστεί η διαδικασία εξαίρεσης (optout) θα υπονομευτεί ακόμη περισσότερο ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων.

Ζητάμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να αρνηθεί ψήφο ακόμη και στις μεταβατικές διατάξεις που επιτρέπουν τις εξαιρέσεις.

Απαιτούμε επιτέλους να προχωρήσει η μείωση του χρόνου εργασίας με την εφαρμογή άμεσα του 35ωρου χωρίς ελαστικότητες και διευθετήσεις.